Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Jablonski, Paul Ernst; Jablonski, Paul Ernst [Editor]
Pavli Ernesti Iablonski ... Pantheon Aegyptiorvm Sive De Diis Eorvm Commentarivs: Cvm Prolegomenis De Religione Et Theologia Aegyptiorvm (Band 3) — Francofurti ad Viadrum, 1752

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.43376#0185
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
*55
CAPVT V.
De Thoth, Hermete, feu Mercurio
Aegyptiorum.
De Thoth, Aegyptiorum Mercurio, omnia funt incer-
ta. y i. Nomen huius Dei diiierfimode effertur.
Graeci eum interpretantur Mercurium, §. z. De Patria
eius admodum diuerfa referuntur. $ 3. Secundum plu-
rimos fuit rex Aegypti, y 4. Aegyptii perhibebant,
Thoth fuimi fuiffe virum diuinum , fuinma fapientiae
laude inclytum $.5. Idem ex confenfu omnium literas
inueniffe traditur, y 6. Neque minus fcientias fere
omnes. y 7. g. Eam ob caufam, viri quidam egregii
cenfuerunt, Thoth non effe nomen viri; fed mere fa-
bulofum, aut myfticwm. $,9. Re ipfa Thoth erat Nu-
men fymbolicum, cui adferibebatur, quicquid Sacerdo-
tes ac Philofophi inueniffent , aut commentati effent.
y 10. Erat ergo Numen Sacerdotale, quod Sacerdotibus,
eorumque Collegiis, inuentis ac fcientiis praefidere cre-
debatur. y 11. Numen illud proprie erat Phthas, fiue
Vulcanus, a quo Sacerdotes fe iatffabant impelli, dirigi
et infpirari. y 12. Antiquiflimis temporibus, quicquid
a Philofophis inueniretur, aut componeretur, columnis
inferibi folebat. § 13. Inprimis vero id ffebat in Ae-
gypto. $.14. Columnas fuas, quibus Sacerdotes fcien-
tiarum inuenta inferibebant, referebantur ad Thoth,
eiusque effe dicebantur, y 15. Ex obferuatis confequi
videtur, Sacerdotes per fuum Thoth, myftice intelle-
xifle columnas, quibus fcientiae omnes inferibebantur,
idque ex lingua veteri Aegyptiaca confirmatur, y 1 (5. Has
vero columnas religiofo profecuti funt cultu, iliisque
praefecerunt Vulcanum fuum fiue Phthan, quem ex eo co-
gnominarunt Thoth. y 17. Veteres tres, arit faltem
duos, Aegyptiorum Mercurios, fiue Thoth, comme-
morant, alterum literarum inuentorem, alterum reftau-
ratorem. y ig. Id cum fententia noftra, y 16. propo-
fita, conciliatur, y 19. De aetate qua duo Mercurii
vixerunt, y 20, De Scriptis Henneticis, y 21.
1.
 
Annotationen