Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
KOMITET REDAKCYJNY

Barbara Filarska, Jerzy Lileyko,
Elżbieta Wolicka
HM 3

Opracowanie redakcyjne: Jadwiga Kaliszuk

Okładkę projektował: Benedykt Tofil

WYDAWNICTWO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Nr ind. 37475 ISSN 0035-7723

Ark. wyd. 7. Ark. druk. 9. Papier offset, ki. III, 90 g. Oddano do powielania
we wrześniu 1992 r. Powielanie ukończono w październiku 1992 r.

Skład komputerowy TN KUL
'Petit' SC. Skład — Druk — Oprawa, ul. Szkolna 16, 20-862 Lublin
 
Annotationen