Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Janusz Wałek

RAFAELA PORTRET MŁODZIEŃCA
ZE ZBIORÓW CZARTORYSKICH*

WPROWADZENIE

Portret młodzieńca Rafaela (il. 1), znajdujący się w Polsce od początku
wieku XIX w posiadaniu rodziny Czartoryskich, zaginął w czasie II wojny świa-
towej* 1. Pusta rama po nim, liczne zdjęcia (il. 2—5) i barwne reprodukcje2, opisy

* Pierwsza wersja tego artykułu, zatytuowana The Czartoryski „Portrait of a
Youth ” byRaphael, została opublikowana w czasopiśmie „Artibus et Historiae”, 24, 1991,
s. 201-224. Obecna wersja została złożona do druku w r. 1994. Opracowania poświęcone
twórczości Rafaela, jakie pojawiły się od tego czasu, nie wnoszą nic nowego do interpreta-
cji zaproponowanej w niniejszej rozprawie.

1 Obraz namalowany olejno na desce o wymiarach 76,8 x 60,8 cm. Grubość deski
15-17 mm. Parkietowany - sześć listew poprzecznych przyklejonych do deski i sześć
podłużnych wierzchnich. Obraz niesygnowany i niedatowany. Nry inwentarza: Dom Go-
tycki - 1280; Muzeum XX. Czartoryskich - V-239. Por. [H. O c h e n k o w s k i]. Galeria
obrazów. Katalog tymczasowy. Wydawnictwo Muzeum XX. Czartoryskich, Kraków 1914,
s. 36; w egzemplarzu muzealnym uzupełniające adnotacje odręczne Stefana Komornic-
kiego. - Rama drewniana, złocona, ozdobiona motywem kłosów, dziewiętnastowieczna,
wykonana w Krakowie, przechowywana dotąd w Muzeum.

2 W Archiwum Fotograficznym Muzeum Czartoryskich znajdują się dwie klisze
przedstawiające cały obraz: nr V-143, fot. A. Pawlikowski (1912-1914), i nr V-144, fot.
S. Komornicki (1934), a także trzy wysokiej jakości klisze ukazujące fragmenty obrazu.
Zdjęcia te wykonane zostały w roku 1930 przez Stanisława Muchę, na zamówienie prof.
dra F. Offnera. Są to: V-145 - głowa sportretowanego; V-146 - partia tułowia z rękami;
V-147 - krajobraz za oknem. - Reprodukcje barwne: luźna reprodukcja (wraz z obrazem
Leonarda da Vinci Dama z gronostajem) wykonana w. Zakładzie Reprodukcji Artystycz-
nych „Zorza” w Krakowie, ul. Św. Krzyża, w roku 1909; pocztówka kolorowa firmy „Stel-
la” w Bochni, oznaczona numerem 28. Najlepsza znana mi reprodukcja barwna obrazu
Rafaela znajduje się w zeszycie „Arkad” z października 1938, nr 10, na frontyspisie.
 
Annotationen