Muzeum Narodowe <Krakau> [Editor]
Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie — 7.1962

Page: 288
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rsmnk1962/0294
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Zofia Tobiaszowa

HISTORIA ZBIORU MINIATUR
MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Zbiór miniatur Muzeum Narodowego w Krakowie nie powstał na dro-
dze systematycznie przemyślanych i celowych zakupów. Złożyły się nań
darowizny w postaci pojedynczych obiektów lub zespołów gromadzonych
przez znanych kolekcjonerów oraz depozyty h Jedynie mała ilość miniatur
została zakupiona przez Muzeum, cierpiące prawie zawsze na brak odpo-
wiednio wysokich kredytów na kompletowanie zbiorów. Toteż zbiór na-
rastający w ciągu osiemdziesięciu lat istnienia instytucji i wchłaniający
co pewien czas mniejsze lub większe darowizny posiada nieco przypadkowy
charakter. I tak prace pewnych miniaturzystów, zwłaszcza polskich, jak np.
Wincentego Lesseura, Józefa Kosińskiego, Stanisława Marszałkiewicza
i Jana Nepomucena Głowackiego, występują w tym zbiorze często, pod-
czas gdy inni, jak np. Jan Rustem, Walenty Wańkowicz, są słabo w nim
reprezentowani.

Bardzo nierówno przedstawia się też poziom artystyczny okazów ofia-
rowywanych na rzecz Muzeum. Obok cennych dzieł, niejednokrotnie
prac najwybitniejszych miniaturzystów, przyjmowano również miniatury
o miernej wartości, które jednak dla całokształtu dziejów tego działu ma-
larstwa nie są bez pewnego znaczenia.

Przystępując do omówienia historii zbioru miniatur przedstawimy naj-
pierw jego narastanie, by z kolei poświęcić nieco uwagi wystawom oraz
wydawnictwom, traktującym o miniaturach Muzeum Narodowego.

Pierwszy inwentarz Muzeum Narodowego, tzw. stary inwentarz Wła-
dysława Łuszczkiewicza 1 2, obejmujący nabytki Muzeum od chwili jego po-

1 Zbiór miniatur Muzeum Narodowego w Krakowie liczy obecnie 890 okazów.
W ilości tej nie uwzględniono kolekcji miniatur ze zbiorów b. Muzeum Czartoryskich
(180 obiektów), która to instytucja w roku 1950 została przyłączona do Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, lecz zbiory jej — ze względu na specyficzny ich charakter —
stanowią odrębny zespół.

2 Władysław Łuszczkiewicz (1828—1900), artysta malarz, wybitny historyk sztuki,
profesor krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, pierwszy dyrektor Muzeum Narodowego
w Krakowie.

288
loading ...