Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 3.1998

Page: 7
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1998/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Słowo od organizatora

Sesja naukowa, której dorobek jest zawarty w niniejszym tomie, odbyła się
dzięki wspólnemu wysiłkowi Kół Naukowych Studentów Historii Sztuki
z Krakowa i Warszawy. Wśród sponsorów znaleźli się: Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska" — Ośrodek ds. Ochrony Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego,
Rady Kół Naukowych UW oraz UJ.

Sesja ta — pt. „Sztuka na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
w okresie nowożytnym" —miała charakter odmienny od poprzednich. Pierwo-
tnie jej temat miał być ściśle związany z rocznicą 400-lecia unii brzeskiej. Niestety
ograniczenia finansowe doprowadziły do zawężenia jej zakresu do sztuki
nowożytnej, choć i tak procent referatów związanych z zagadnieniami sztuki
unickiej był znaczny. Po raz pierwszy wystąpili w Krakowie prelegenci z Litwy
i Ukrainy. Poprzez ich obecność chcieliśmy podkreślić jedność kulturową
dziejów artystycznych państw, których terytoria wchodziły w skład dawnej
Rzeczypospolitej. Przedstawione opracowania w większym stopniu niż w czasie
poprzednich sesji miały charakter syntetyczny. Być może właśnie to spotkanie
naukowe stanowiło krok w kierunku szerszej interpretacji zgromadzonych
materiałów z badań terenowych i archiwalnych.

Mam nadzieję, że tego typu spotkania pozwolą też na utrzymanie i zacieś-
nienie kontaktów pomiędzy różnymi pokoleniami historyków sztuki. Trzeba
bowiem odnotować, że doszło do przekroczenia pewnej „granicy": otóż wszyscy
dotychczasowi studenccy uczestnicy oraz organizatorzy poprzednich sesji „kreso-
wych" ukończyli studia, a przygotowywania kolejnych konferencji podjęła się
nowa, młodsza ekipa studencka, co gwarantuje, mam nadzieję, kontynuację
działań prowadzonych przez studentów również w przyszłych latach.

Jako koordynator przedsięwzięcia chciałbym podziękować wszystkim
współpracownikom, a szczególnie Joannie Wolańskiej, Agnieszce Buskiej,
Joannie Postawce, Piotrowi Jamskiemu, Tomaszowi Justyniarskiemu, Krzysz-
tofowi Charewiczowi, Wojciechowi Walanusowi i Maciejowi Czyńskiemu.

W niniejszym tomie z różnych (na ogół technicznych) powodów nie
znalazły sie teksty prof. Mariusza Karpowicza, Tomasza Zauchy, Wojciecha
Boberskiego, Tojäny Raivinajte, Magdaleny Górskiej i Mindaugasa Paknysa;
zostały za to umieszczone aż trzy artykuły Wołodymyra Wujcyka, zawierające
cenne wyniki badań źródłowych.

Andrzej Betlej
loading ...