Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 3.1998

Page: 193
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1998/0197
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Andrzej Betlej

Instytut Historii Sztuki UJ

Kraków

UWAGI NA TEMAT TWÓRCZOŚCI FRANCES CA CAPPONIEGO1

Dotychczasowe wiadomości na temat architekta Francesca Capponiego,
działającego na terenach ziem ruskich dawnej Rzeczypospolitej w drugiej tercji
w. XVIII można określić jako bardzo skąpe2.

W latach 1739—41 według projektu Antoniego Castellego oraz Francesca
Capponiego była wznoszona kaplica p.w. Najświętszej Marii Panny (zwana
także „Kaplicą stopek Najświętszej Marii Panny") przy klasztorze dominikań-
skim w Podkamieniu3 (il. 3, 5,6). Drugą wzmianką na temat działalności artysty
jest informacja, iż 13 VI 1749 zawarto z nim kontrakt na prowadzenie budowy
kościoła Dominikanów Obserwantów w Sieniawie — po architektach Giovan-
nim Spazzio oraz Franciszku Antonim Mayerze4. Prace te (założenie sklepienia
i kopuły, wykonanie sztukatorskich kapiteli) Capponi ukończył w roku 1751.

Zachowały się także informacje o dość szerokich kontaktach artystycznych
architekta oraz bogatej korespondencji. I tak np. w r. 1738 Capponi udzielał
„agentowi artystycznemu Józefa Franciszka Sapiehy" księdzu (jezuicie) Micha-
łowi Obrębskiemu wskazówek dotyczących polichromii w kościele boćkow-
skim5. W r. 1740, określony jako „budowniczy lwowski", przesyłał informacje
temuż duchownemu na temat ówcześnie wznoszonych kopuł w kościołach
lwowskich6 oraz — poprzez niego — polecał Sapieże usługi malarza włoskiego
Davide Antonio Fossatiego7. Obecnie można dodać nieco nowych faktów do
życiorysu Capponiego oraz nieco rozszerzyć jego oeuvre. Wiadomo, że urodził
się 6 X 1689 w miejscowości Cadro pod Lugano8, jednak dróg, jakimi trafił do
Rzeczypospolitej, jak na razie nie można odtworzyć9.

Pierwszą znaną i udokumentowaną archiwalnie budowlą Capponiego jest
kruchta kościoła bernardyńskiego w Sokalu, wzniesiona w latach 1728—3010
(il. 7). W latach 1732—33 wykonał także w tym kościele płaskorzeźbioną
dekorację sztukatorską, przedstawiającą prawdopobnie sceny z Męki Pańskiej,
w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia11. Na podstawie tej
loading ...