Instytut Historii Sztuki <Krakau> [Editor]
Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej — 3.1998

Page: 318
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/skw1998/0322
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
318

Wołodymyr S. Wujcyk

ANEKS

Zobowiązanie Michała Olaszkiewicza do wykonania ołtarza głównego
dla kościoła Franciszkanów w Przemyślu,
wg CPAH-Lw, 52-2-598, s. 7, dokument 16

8 VII 1765. Przed urzędem i aktami prezydenckimi lwowskimi stanąwszy
osobiście uczciwi Michał Olaszkiewicz magister stolarski, tudzież Wojciech
Rytkowski i Łukasz Kodylewicz cechmistrze cechy stolarskiej lwowskiej do-
browolnie i nieprzymuszenie zeznali et quidem uczciwy Olaszkiewicz, iż on
podjąwszy się roboty ołtarza wielkiego do kościoła WW 00 Franciszkanów
przemyskiego w roku 1761, a takowej roboty dotychczas nie ukończywszy,
submituje się i asekuruje. Takową robotę ołtarzy według kontraktu w tymże
roku 1761 dnia 21 kwietnia opisanego, tudzież submisji swoich et quidem
pierwszej dnia 21 września roku 1764 urzędownie zeznanej, tudzież dnia
9 stycznia, jako też 4 maja roku teraźniejszego 1765, konwentowi wspo-
mnianemu przemyskiemu W 00 Franciszkanów wystawi bez zawodu najmniej-
szego i robotę zupełną takowego ołtarza odda, a to na święto świętego Michała
roku teraźniejszego 1765, pod rygorami w tychże submisjach wyrażonemi et in
suplementum wolnej intromisji do domostwa swego in casum najmniejszej
kontrawersji teraźniejszej submisji swej irremissibiliter extendowac się mającej.
Uczciwi zaś cechmistrze, iż ręcząc za uczciwego Olaszkiewicza asekurują się, iż
tenże uczciwy Olaszkiewicz robotę rzeczoną ołtarza na czas wyżej wyrażony, to
jest na święto św. Michała bez wszelkiego zawodu skończy i takową robotę
wspomnianemu konwentowi przemyskiemu WW 00 Franciszkanów we wyra-
żone święto św. Michała odda, a inquantum by tenże uczciwy Olaszkiewicz
takowej roboty nie skończył i onej na czas wyrażony nie oddał, tedy ciż
cechmistrze wraz z nim za takowy zawód odpowiedzą i karę na siebie wręczenia
miesiącznego i dwojga czternastu grzywien, tudzież przez siebie skończenia
takowej roboty zakładają i obligują się, a dla tym większej wiary, wagi i waloru
rękami własnemi podpisują się

Michał Olaszkiewicz +
Wojciech Rytkowski +
Łukasz Kodylewicz +
loading ...