Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1925-1926

Seite: 72
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1925_1926/0084
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
72

Φ. Χίλλερ· 'Επιγραφαϊ έκ τον Ίεροϋ της Επιδαύρου

ΑΕ 1925—1926

[ - - έν Τροζάνι - - τ]ον γ' Νίκωνος, έν Άρσι- 26 +Χ

[νόαι δε ίερέος ταυ ] 'Α&άναι Φειδοστράτου, 33

[κατά τάδε έγένετο ά] ομολογία Τροζανίων 33

[και '' Αρσινοέων ] εις άπαντα τον χρόνον. υ 31

5 [ήκόντων παρ βασιλέως ] Πτολεμαίου πρεα- ν §1 33

[βευταν και κριτάν π]ερϊ τάς χώρας τάς καλουμέ- 37

[νας ±5- και Χεραο]νάοου καϊ Πραξωνείου, καΐ 37

[ταϋτα καϊ ίαθμδν] τον καϊ Στενίταν κοινά εϊμε[ν]. 38

[τας δε τομάς τας ] λι&ίνας καϊ τας ξυλίνας νν § II 35

10 [καϊ τας άναγωγάς και τας καταγωγάς και πα- 34

[ραγωγας μη&αμά μη]&εϊς κωλυέτω τους πριαμέ-ν 37

[νους' άναγωγάς δέ κ]αϊ καταγωγας καϊ παραγωγάς 38

[μη κωλύειν τους &γ]οντάς, μηδέ άλλο μηϋ'έν πράα- 37

[σειν τους κάτ τάν] έ[ρ/γασίαν μηδέ τδν τδν χάρακα 38

15 [οίκοϋντα' εΐ δέ μη, ά μ]έν πόλις μυρίας δραχμάς καϊ 39

[δ Ιδιώτας δέ / χιλίας δραχμάς και δ,τι Βαοιλίδι υυ 39

[χρη τελείτω. δικ]άζεσ&αι μετά τας Χεροονάοου υ § III 38

[καϊ τάν καλουμέ]ναν Διαοτενΐτιν άπό τε τοϋ κατά υ 40

[τάν χώραν τάν] όρισϋ'εϊααν, καϋ'ώς εύδόκηοάν πο- νυ 39

20 [κα, καϊ τον χάρα]κα τδν έπϊ τοϋ Στενίτα' τον δέ υυυ 38

[Στενίταν κα]ϊ τάν έκτδς τοϋ χάρακας χώραν υυυυ 38

[τάν άπδ τοϋ χάρ]ακος έπϊ τδν λευκδν "Ερμάν τδν ποϊ 39

----- κοινάν εΐμεν στάλαις όρισϋ'εϊααν, υ 28 +χ

[τά τε των Πραξω]νείων (;) καϊ τας κοινάς χώρας κοινά. νν 41

25 [έν τάι κοινάι] χώραι τάς κτήσεις βεβαίας εΐμεν. υυ § IV 40

[ορούς δέ ϋέμεν] άπδ τοϋ χάρακος έπϊ τον λευκδνυυυ § V 41

[Έρμάν τδν ποϊ ± !' ]αν καϊ τάς άλάς καϊ τδ Λιμένιον ν 37 +Χ

----- δίδ[οσ]ϋ,αι δέ έξαγωγάν κατ ένιαυ- § VI 26 +χ

[τδν - - - - ]άτελέων άργαζομενάν τάν άλαν, 28-}-χ

30 [όποσάν έπι]μελεΐται ό έγδεξάμενος τάς άλάς 36

[τάς έπϊ τώι ] καλουμένωι Στενίται, καϊ τούς υ υ (υ) 36

[κάτ τά ατ]άλαις δριαϋ'έντα' εξουσία δ' έ'ατω 33

[καϊ άλλους], δαα δέ π[ολ]έμαρχοι ή δαμιοργοϊ ™ § VII 36

[άπέπραξαν ] [[ε]] είτε έκ τας χώρας είτε έν τάι πό- 35

35 [λει είτε έ']ξω τάν χωράν, άπότομα εΐμεν, και ν 34

[σωμάτ υν καϊ χ]ρημάτων εΐ δέ δικαξεΐται, νυ 34

[ά δίκα άτελής έ'στω, όφέλτω δ]έ χιλίας δραχμάς 36

[καϊ άποδωσεΐ τάν γενομ]έναν έπικαρπίαν 33
- - - - (ίχνη άδηλα)

1. Καθώς φαίνεται, άγνοοΰμεν τον της Τροιζήνος έπώνυμον. Τό δνομα τοΰ επω-
νύμου ήτο άλλο ή Νίκων τοϋτο δέ τοΰ πατρός, τοΰ πάππου και τοΰ προπάππου ήτο, ώς
Άρίσταρχος τρις τοΰ Νουμηνίου (Ι.&ι-ίθΐά Ογ Ερί§γ 3 103).

2. Άύ'άναι Ή είκών της θεάς ευρίσκεται μόνον έν νομίσμασι «Μεθαναίων»
τοΰ Γ' μ. Χρ. αιώνος (Ηβαά 2442). Περι δέ της κεφαλής της έν τοις νομίσμασι της Κρητι-

20 7 28
loading ...