Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Heidelberger Adreß-Kalender für das Jahr 1868 — Heidelberg, 1868

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.2460#0201

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
MrjkuMiMill^

von

NA.PP68

l7ntv?68tl'a886 26

empLslilt kür aUo Asvverdlioiis ^vveolco unä knr äon k'amilionAodrnuoli
äis deston

XriUimi8<Iiiiieu

vov Ht. 8ill^er. ^lanut'aoturinF 6omp. Xovvzsoric,

Lz stom: XVüoolor L ^Vil^on mic ullon nouon Vorko88orunAon, al8:
stioliLtellor nuoli ^ulilon, vorZtollburor 8-iumor, Xloiäor^olrüt/ mit
Lall oto.; ^ouo Patont-Vvlinüor, 2lk8oliinon, I,680nc1or8 kür 8okul>-
maolior. va äor ^rm äio86r Zlagoliino üiokt nodon äor Xaäol onclot,
80 Irann man aut' clorsolkon (iummi/uc;' in t'orti^en (also auolr in alto

Ütlot'ol) 6iN80t26N.

LLLäm»8oLin6L in I)oi>i'ol8topj»8tioIr naok 8inK6r'8 8v8tom,

„ ,, >, ^VIioolor L ^Vil^on

Ivotton^rjolilianäma^oliinon naoti VViloox unä Oiti8 (^6räu8oIiIo8)
8ämmtlio1i6 )la8oliinon vorkauto ioli untor (iarantio auk äaliro,
Vntsrriolit um?on8t.

^.tolisr kür Välimaso1iinon-Ii.6paratur.

(2

Lpeäitioll

nscli

attrn Ländern


kkilipp

AlllNMlüMII^usvLlläer-

llll^L-

^entur

- -

^-U8StattUU§S§6S0llLft.

VoIl8tänäiA68 pa^or in allon 8orton poinon-, llalkloinon- unä
LaumvcoII-'VVaaron, 1a8oli6ntüoli6rn, O^bilä unä I)ama8t6n, vvoIIsnS
Lsttäoolcsn, Lettksäsrn, V1aum6n, Iliäeräaunen, Iio88liaar6n, V^aelig-
tuolien, Oeäortuolion unä länterlaAatotkon. ^nksrtiAun); von öotton
aut' Lo^tollun^.
 
Annotationen