Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 2.2012

Page: 149
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2012/0153
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Una peruana en Polonia. La presencia de imágenes de Santa Rosa. ..

149

Hansen 1677 - L. Hansen, Roza Indyiska, to test przedziwny Żywot, y cuda,
Swiętey Róży Indyankiey, trzeciego Hábitu S. Dominika, przez prze-
wielebnego Oycá Leonarda Hansena Swiętey Theologiey doktora
prowincyálá Angielskiego, Socyuszá Generalskiego, tegosz Zakonu
Językiem Łacińskim do Druku podana Nd polskie przełożona przez
W. O. Thomasza Tomickiego Dominikana, Kraków 1677.
Hempe Martínez 2005 - T. Hampe Martínez, Sobre la imagen de la muerte: el
retrato de Santa Rosa de Lima por Angelino Medoro. En: Memoria
del III Encuentro Internacional sobre Barroco. Manierismo y transi-
ción al Barroco, Pamplona 2011, pp. 77-89.
Kubiak, Wasilewska 2009 - E.Kubiak, J. Wasilewska, La imagen de los in-
dios en el arte sacro en la Polonia de los siglos XVIIy XVIII, “Estu-
dios Latinoamericanos”, N. 29, 2009, pp. 85-102.
KZSP 1962 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. III: Województwo Kielec-
kie, J. Z. Łoziński (coord.), B. Wolff, Cuaderno Nr 11, Powiat Sando-
mierski, Warszawa 1962.
KZSP 1965 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. X: Województwo War-
szawskie, I. Galicka, H. Sygietyńska (coord.), Cuaderno 22, Powiat
siedlecki, Warszawa 1965.
KZSP 1982 - Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. IX: Województwo łom-
żyńskie, M. Kałamajska-Saeed (coord.), Cuaderno 1, Łomża i okoli-
ce, Warszawa 1982.
Moisan-Jabłońska, Szafraniec 1987 - K. Moisan-Jabłońska, B. Szafraniec,
Maryja Orędowniczka wiernych: Matka Boska w płaszczu opiekuńczym,
Matka Boska Różańcowa, Matka Boska Szkaplerzna, Matka Boska Po-
cieszenia, Matka Boska Łaskawa, Xfarszawa. 1987.
Morgan 1998 - R. J. Morgan, “Just like RosaT History and Metaphor in the
Life of a Seventeenth-Century Peruvian Saint, “Biography” vol. 21,
n. 3, 1998, pp. 1-35.
Mujica Pinilla 2001 - R. Mujica Pinilla, Rosa limensis: Mística, política
e iconografía en torno a la patrona de América, Lima 2001.
Petroff 1994 - E.Petroff, Body and Soul: Essays on Medieval Women and My-
sticism, Oxford 1994.
Sieykowski 1743 - M. Sieykowski, Swiątnica Pańska to iest Kościol Boga
w Troycy SS. iedynego z klasztorem WW OO. Dominikanów w Kra-
kowie, znacznemi świętych Pańskich relikwiami, kaplicami, ołtarza-
mi, obrazami [...]przyozdobiona, wielkich w cnotę [...] licznych mę-
żów maiąca [...] Przez [...] Michała Sieykowskiego [...] Wypisana,
Kraków 1743.
loading ...