Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 2.2012

Page: 185
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2012/0189
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Art Déco en la arquitectura Colonia Hipódromo Condesa

185

Summary
Art Déco en architecture of Colonia Hipódromo Condesa,
Cd. de México-Ciudad de Puebla: the comparative study
Art Deco was the largest decorative style of the 1920’s and perfect expression
of extravagant Paris during that decade. It emerged as a force opposing the his-
toricist academic trend, both in architectural and industrial design that expand-
ed globally and despite the opinions and being ignored by researchers and ar-
chitecture historians.
This paper aims to show through comparative photographic coincidences and
discrepancies in two different geographic locations in Mexico, and the features
demonstrated in Art Deco style in architecture as a response to meet the needs of
architectural spaces, emphasizing housing (among others) for the middle class
that developed in that historical moment, as a result of questioning about what
strategy would meet its formal characteristics.
Formally structured according to the following content: Introduction, back-
ground, Art Deco architecture in Mexico, in the Colonia Hipordromo-Condesa
and in the city of Puebla concluding with the photographic comparison showing
the similarities regarding this style.

Streszczenie
Art Déco w architekturze Colonh Hipódromo Condesa;
MIASTO MeKSYK-PuEBLA - STUDIUM PORÓWNAWCZE
Art Déco był najważniejszym stylem dekoracyjnym lat 20. XX w. i doskonałym
odzwierciedleniem ekstrawaganckiego wówczas Paryża. Nowy język formal-
ny funkcjonował w opozycji wobec historyzmu akademickigo, a widoczny był
zarówno w projektach architektonicznych, jak i formach przemysłowych. Styl
rozprzestrzenił się na całym świecie pomimo początkowej „złej prasy” i ignoro-
wania go przez krytyków sztuki oraz historyków architektury.
Artykuł ma na celu porównanie i ukazanie podobieństw i rozbieżności, które
można wskazać na podstawie fotografii zabytków w dwóch różnych regionach
Meksyku. Omówione zostaną cechy uwidaczniające się w architekturze stylu
Art Déco, bedące odpowiedzią na potrzeby wypełnienia przestrzeni architek-
tonicznej, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkalnego dla ro-
dzącej się w tamtym czasie klasy średniej.
Praca podzielona jest na: wstęp, tło historyczne, omówienie architektury Art
Déco w Meksyku i bardziej jednostkowo w Colonii Hipódromo Condesa i w cen-
trum Puebłi, całość zaś zamyka przegląd porównawczy fotografii wybranych za-
bytków.
loading ...