Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 3.2013

Page: 15
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2013/0019
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
SZTUKA AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 2013, NR 3 ISSN 2299-260X

Przedmowa

Rocznik „Sztuka Ameryki Łacińskiej” jest periodykiem wydawanym
przez Wydawnictwo Adam Marszałek i koordynowanym merytorycznie przez
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Tematyka publikowanych w nim
artykułów koncentruje się na sztuce i kulturze wizualnej Ameryki Łacińskiej.
Trzeci tom rocznika obejmuje szeroki zakres czasu — pierwszy artykuł został
poświęcony malarstwu naskalnemu, a ostatni problemom związanym z repro-
dukowaniem wizerunków w dzisiejszym świecie komercjalizacji i reklamy.

Tom składa się z ośmiu studiów — cztery pierwsze zostały poświęcone
sztuce dawnej — prekolumbijskiej i kolonialnej, cztery kolejne zagadnieniom
związanym z szeroko rozumianą sztuką nowoczesną. W pierwszym artykule
Rainer Hostnig wnikliwie przeanalizował malarstwo naskalne w Mant'o (pro-
wincja Calca, departament Cusco, Peru). Autor przedstawił szczegółowo for-
mę i ikonografię rysunków, odnajdując cechy szczególne i szersze analogie
wielu motywów. Prezentowane badania zostały zilustrowane bardzo szerokim
materiałem ikonograficznym, który czyni tekst jeszcze bardziej interesującym.
Katarzyna Szoblik zajęła się problemami wizualizacji niektórych motywów
w tekstach i kodeksach nahuatl. Dwa kolejne artykuły, autorstwa Martina Isi-
doro i Clelii Domońi oraz Jorge Luisa Merlo Solorio, dotyczą zagadnień iko-
nograficznych sztuki kolonialnej obszaru Wicekrólestwa Peru i Nowego Mek-
syku.

Druga część tomu została poświęcona różnorodnym zagadnieniom sztu-
ki nowoczesnej. W swoim artykule Carlos Dimeo charakteryzuje mechanizmy
tworzenia malarskiej wizji świata na granicy rzeczywistości w twórczości Bar-
baro Rivasa, pierwszego wenezuelskiego prymitywisty. Anna Wendorff zapre-
zentowała ciekawy problem ilustrowania książek dla osób niewidomych. We-
nezuelska artystka Rosana Faria stworzyła zespół „wypukłych” ilustracji do
książki Meneny Cottin pt. Czarna książka kolorów (El libro negro de los colo-
loading ...