Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 4.2014

Page: 12
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2014/0016
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
12

Przedmowa

Druga część tomu poświęcona została przejawom artystycznym współ-
czesnego świata latynoamerykańskiego funkcjonującym na obszarze pograni-
cza kulturowego. W pierwszym artykule tej części Marta Skwirowska, koncen-
trując się na współczesnych przejawach wierzeń religijnych Meksyku, stara się
je ukazać w kontekście tradycji kolonialnej i skupia swoją uwagę na obiektach
o charakterze efemerycznym tworzonych przy okazji świąt. W drugim studium
Anna Wendorff prezentuje problem synkretyzacji i diachronizacji w kontekście
uwarunkowań społeczno-historycznych kultów związanych ze Świętem Zmar-
łych i wizerunkiem Matki Boskiej z Guadalupe. Dwa ostatnie artykuły - au-
torstwa Jędrzeja Kotarskiego - dotyczą dwóch odmiennych mediów: malar-
stwa popularnego (murali) oraz filmu. W pierwszym z nich badacz prezentuje
współczesne múrale meksykańskich stanów Chiapas i Oaxaca. Starając się wy-
jaśnić ich znaczenie, odwołuje się z jednej strony do tradycji artystycznej Mek-
syku, z drugiej zaś do współczesnych realiów społeczno-kulturowych. Ostat-
ni artykuł prezentuje wizję brazylijskich faveli, którą możemy poznać poprzez
obrazy filmowe, zarówno te brazylijskie, jak i powstałe w obrębie świata za-
chodniego.
Anna Wendorff
loading ...