Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 4.2014

Page: 59
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2014/0063
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Imágenes y retablos de las cofradías de Buenos Aires colonial

59

Summary
Images and altars of fraternities in colonial Buenos Aires
The article concerns the issue of religious fraternities in colonial Buenos Aires:
their existence and functioning as well as their influence on church furnishing in
the region. Discussion begins with a short description of fraternities as religio-
us institutions with emphasis placed on their social and culture-forming aspect.
The article then presents a historical outline of the fraternities functioning in Bu-
enos Aires: from the first ones, which appeared as early as in the late 16th century
(Fraternity of Our Lady of the Rosary, 1586), to the late colonial ones origina-
ting from the 19th century (Fraternity of Souls in Purgatory, 1804). The text also
describes chapels belonging to the fraternities and images associated their func-
tioning as well as altars which were placed inside.

Streszczenie
Wizerunki i ołtarze konfraterni kolonialnego Buenos Aires
Artykuł dotyczy problemu istnienia i funkcjonowania bractw religijnych w ko-
lonialnym Buenos Aires i ich wpływu na wyposażenie tamtejszych świątyń.
Rozważania rozpoczyna krótka charakterystyka konfraterni jako instytucji reli-
gijnych z podkreśleniem ich aspektu społecznego i kulturotwórczego. Przedsta-
wiony został rys historyczny bractw funkcjonujących w Buenos Aires od pierw-
szych, które pojawiły się już w końcu wieku XVI (Matki Boskiej Różańcowej,
1586), po późnokolonialne, pochodzące już z końca XVIII, a nawet z XIX stule-
cia (Dusz Czyśćcowych, 1804). Opisane zostały kaplice przynależne bractwom
oraz wizerunki związane z funkcjonowaniem konfraterni i ołtarze, w których
zostały umieszczone.
loading ...