Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 4.2014

Page: 121
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2014/0125
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Teatro Evangelizador

121

Summary
Evangelization theatre: memory, legacy and cultural practices
OF THE 16T‘-CENTURY MEXICO (ACTS OF CONVEYANCE)
Theatricality, performance and religious experience are the foundations and ori-
gins of our historical memory as well as legacy and cultural practices dating
back to the Colonial Period. Within a short time, an impressive corpus of theatre
performances staged by the Jesuit fathers gained in importance and expanded
range, which covered our whole continent. Theatre served here to describe and
explain how these experiences were born and developed and to show how cer-
tain acts of conveyance occurred in the light of identity and cultural markers of
the period. Specifying, we will deal with evangelization theatre and its influen-
ce on the American continent.

Streszczenie
Teatr ewangelizacyjny: pamięć, spuścizna i praktyki kulturowe
SZESNASTOWIECZNEGO MEKSYKU (AKTY PRZENIESIENIA)
Teatralność, spektakl i doświadczenie religijne są podwaliną i źródłem naszej
pamięci historycznej, także spuścizny i praktyk kulturowych, pochodzących
z czasów epoki kolonialnej. Pokaźny korpus sztuk teatralnych wystawionych
przez zakonników jezuickich zyskał w krótkim czasie na znaczeniu i swoim za-
sięgiem objął cały nasz kontynent. Teatr posłużył tutaj do opowiedzenia i wytłu-
maczenia sposobu, w jaki zrodziły się i rozwinęły owe doświadczenia, a także
pokazania, jak odbyły się niektóre akty przeniesienia w świetle markerów toż-
samościowych i kulturowych epoki. Precyzując, zajmiemy się teatrem ewange-
lizacyjnym i jego wpływem na kontynent amerykański.
loading ...