Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 4.2014

Page: 174
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2014/0178
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
174

Anna Wendorff

Frankowska 1972 - M. Frankowska, Z problematyki synkretyzmu religijne-
go Indian Meksyku, “Etnografia polska”, t. XVI, vol. 2 (1972), pp.
11-29.
Frankowska 1978 - M. Frankowska, Z badań nad ludowym synkretyzmem re-
ligijnym w Meksyku — tradycyjne obchody zaduszkowe, “Etnografia
Polska”, t. XXII, vol. 1 (1978), pp. 57-80.
Frankowska 1980 - M. Frankowska, Elementy synkretyzmu religijnego w re-
woltach Majów, “Człowiek i światopogląd”, (10) 1980, pp. 74-93.
Frankowska 1985 - M. Frankowska, La cruz y su significación en el proceso
de formación del sincretismo religioso de los Indios mexicanos, “Eth-
nologia Polona”, 1985, vol. 11 (1980), pp. 72-84.
Frankowska 1987 - M. Frankowska, Mitologia Azteków, Warszawa 1987.
González Martínez 2003 - J. L. González Martínez, “Sincretismo en la reli-
gión popular”, Promoción Cultural- ITESO, 2003, http://cultura.ite-
so.mx/dialogos/03b/dialogo5.html, [24 de julio 2013],
González Martínez 2006 - J. L. González Martínez, Sincretismo e identida-
des emergentes: El Manual de Jacinto de la Serna (1630), “Dimen-
sión Antropológica”, vol. 38, septiembre (2006), pp. 87-113.
Jacórzyński, Wołowski 1995 - W. Jacórzynski, D. Wołowski, Porywacze dusz,
Warszawa 1995.
Klimowicz 1970 - J. Klimowicz, Życie i śmierć w Ameryce Łacińskiej, War-
szawa 1970.
Kubler 1982 - G. Kubler, Arquitectura mexicana del siglo XVI, México 1982.
La Constitución de México de 1917 - http://hc.rediris.es/05/constituciones/
html/constituciones-mexicol917.htm, [12 de septiembre 2013].
Lewis 2002 - B. R. Lewis, Aztekowie, trad. M. Raczkiewicz, Warszawa 2002.
Łepkowski 1986 - T. Łepkowski, Historia Meksyku, Wrocław-Warszawa-Kra-
ków—Łódź 1986.
Łepkowski 1977 -T. Łepkowski, Wojny o niepodległość. En: Dzieje Ameryki
Łacińskiej: od schyłku epoki kolonialnej do czasów współczesnych,
T. Łepkowski (ed.), Warszawa 1977, pp. 145-278.
Meyer 1989 - J. Meyer, Historia de los cristianos en America Latina: siglos
XIXy XX, México 1989.
Nowicka 1972 - E. Nowicka, Bunt i ucieczka. Zderzenie kultur i ruchy społecz-
ne, Warszawa 1972.
Osorio-Mrożek 1999 - S. Osorio-Mrożek, Meksyk od kuchni. Książka nieku-
charska, Kraków 1999.
Palma 1992 - N. Palma Reflexiones sobre la destrucción de las Indias: ensayo,
Santafé de Bogotá 1992.
Paz 1993 - O. Paz, El laberinto de la soledad, México, 1993.
loading ...