Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: 15
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0019
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Sztuka Ameryki Łacińskiej 2018, nr 8

ISSN 2299-260X

Przedmowa

Odzyskiwanie marginalizowanych narracji i perspektywy dekolonialne
W SZTUCE I TEATRZE W ARGENTYNIE OD POCZĄTKU XX DO XXI WIEKU
Katarzyna Cytlak
Centro de Estudios de los Mundos Eslavos y Chinos
Universidad Nacional de San Martín
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

Obecny numer czasopisma Sztuka Ameryki Łacińskiej zawiera wybór artyku-
łów, które w nowatorski sposób odnoszą się do kwestii sztuki, jej krytyki i hi-
storiografii w Argentynie od początku XX wieku do czasów współczesnych.
Ta edycja jest kontynuacją poprzedniego wydania czasopisma i również ma na
celu przybliżenie polskiemu czytelnikowi kluczowych punktów aktualnej de-
baty na temat sztuki w tym kraju. Niemniej jednak, podczas gdy poprzedni nu-
mer czasopisma podejmował temat związków między sztuką a polityką głów-
nie w kontekście ostatnich dyktatur w Argentynie i pierwszych lat demokracji,
teksty zaproponowane przez badaczy w tym numerze mają na celu również re-
definicję miejsca kultury argentyńskiej (i latynoamerykańskiej) w kontekście
sceny globalnej. Nawet jeśli tylko pośrednio, autorzy kwestionują jej złożone
i niejednoznaczne relacje z Europą lub Zachodem, wskazując na trwałość im-
perializmów w XX i XXI wieku. W swoich tekstach starają się odzyskać lub
przypomnieć marginalizowane wątki i zwrócić uwagę na artystyczne wydarze-
nia, które z różnych powodów były uprzednio pomijane lub ignorowane w nar-
racjach o kulturze argentyńskiej.
loading ...