Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata [Editor]
Sztuka Ameryki Łacińskiej: studia o sztuce kolonialnej, nowoczesnej i współczesnej — 8.2018

Page: h
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aal2018/0170
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Prezentowany numer czasopisma „Sztuka Ameryki Łacińskiej” zawiera wybór
artykułów dotyczących sztuki, teatru i tańca współczesnego w Argentynie
w XX wieku. Teksty mają na celu redefinicję miejsca kultury argentyńskiej
w kontekście sceny globalnej. Tom zawiera siedem studiów i został podzie-
lony na dwie części. Cztery artykuły składające się na pierwszą część odnoszą
się do problemu sztuki i kontestacji społecznej i politycznej. Druga część cza-
sopisma zawiera trzy teksty, które proponują analizę sztuki w Argentynie
z perspektywy feministycznej i dekolonialnej.

El número actual de la revista “Arte de América Latina” encierra una selección
de artículos sobre arte, teatro y danza contemporánea en la Argentina del siglo
XX, orientados a redefinir el lugar de la cultura argentina en el contexto de la
escena global. El volumen abarca siete textos y se ha dividido en dos partes. Los
cuatro artículos que componen la primera parte se refieren al problema del arte
y la contestación social y política. La segunda parte de la revista contiene tres
textos que proponen un análisis del arte en Argentina desde una perspectiva
feminista y descolonial.

The current issue of “Art of Latin America” contains a selection of articles
about art, theatre and contemporary dance in Argentina in the 20 century,
aimed at redefining the position of Argentinian culture in the context of the
global scene. The volume contains seven texts and has been divided into two
parts. The four articles that make up the first part refer to the problem of art,
and social and political dissent. The second part of the journal contains three
texts that suggest analyzing art in Argentina from a feminist and decolonial
perspective.


wydawnictwo
másSfell

POLISH
INSTITUTE
OF WORLD
ART
STUDIES


9 772299 260007
loading ...