Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0089

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
79

Επιγραφή Ξενοκρατείας

(ΑΕ 1909, 247, άριθ. 3, καί ΑΕ 1910, 173/4)

ύπό

Γεωργίου Α. Παπαβασιλείου.

Είκών 1,

Ξενοκράτεια Κηφισο(ι) ίερ- 247) ύπο τοΟ εύρόντος αύτήν εφόρου κ. Βαλε-

όν ΐδρύσατο καί άνέθηκεν ?{ου Στάη. Οδτος φρονών δτι έν τω λελεασμένω

ξυνβώμοις τε θεοΐς διδασκαλ- χ^ρω μετά το εν τφ τελευταίω στίχω ύπάρ/ον

ίαςτόδεδώρον,Ξενιάδοθυγάτ- τελευταϊον Ν διακρίνονται ίχνη των γραμμάτων

ηρ καί μήτηρ έκ Χολλειδών , ι , , »·,-, , ,

π . ^ 0^ καί ^ετ αυτα αλλου τίνος ονόματος ανεγνω

ϋνεν τώι βουλομένωι επι· , , , _ , . , „ <τγ „ , :

«επι τελεστών Αγανωνος». ημιν όμως, ως και

τελεστών αγαθών. , , , ,

άλλοις, πολυ αμφιοολον τοΟτο φαίνεται, ει και ό

Αύτη ευρεθείσα έν τω παρά τον ΚηφισΌν της λίθος ύπο τοΟ χαράκτου επίτηδες ε/ει λεανθη .

Αττικής Νυμφαία» έδημοσιεύθη έν τη ΑΕ (1909, Τούτου ένεκα οί μεν άναγινώσκουσιν επί τελεστών
 
Annotationen