Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0093

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
83

Έπιγραφαϊ Χαλκίδος

υπό

Γεωργίου Ά. Παπαβασιλείου.

Άριϋ. 1. 'Επι στήλης μαρμάρου έχούσης αέ-
τωμα, υψ. 0'42, πλ. 0 32, πάχ. 0.06, κειμένης
δέ άνωθεν τοΟ εικονοστασίου τοΟ παρά τον ναον
τοΟ Άγιου Στεφάνου άνέγνωμεν

ΑΝΑΣΩ Άνασώ
ΠΕΙΘΑΓΟΡΟΥ Πειθαγόρου.
Το όνομα Ανασώ δεν είνε κατειλεγμένον έν τω
τοΟ Παπιού λεξικω των κυρίων ονομάτων.

Άριϋ'. 2. 'Επι στήλης μαρμάρινης έχούσης
άετωμάτιον μετ'ακροκεράμων, υψ. 0'75, πλάτ.
0 30, πά/. ΟΊΟ, ευρεθείσης §έ έν τω παρά τήν
ΒρωμοΟσαν κτήματι τοΟ Ευαγγέλου Χρ. Βασιλείου
ή Ματσά άνέγνωμεν

ΑΝΤΙΟΧΑ Άντιόχα
ΘΡΑΣΩΝΟΣ Θράσωνος
ΧΑΙΡΕ χαίρε.
"Αγνωστον μέν μοι άλλοΟεν το δνομα Άντιόχα,
άλλά χαρακτηριστικόν των μετά τήν έν Χαλκίδι
διατριβήντου Άντιόχου χρόνων. Κάτωθεν της έπι-
έπιγραφής ύπάρχουσι δύο ρόδακες.

Άριϋ'. 3. Έπι τεμαχίου μαρμάρινης στήλης
φερουσης γεισον, £5ψ. 0·25, πλ. 0-30, πάχ.ΟΌΒ,
εύρεθέντος δε κατά το θέρος τούτο έν τω παρά τήν
ΒρωμοΟσαν κτήματι του Νικ.Αγγέλου άνέγνωμεν
. . . ΙΣΣΑ . . . ισσα

. . . 7ΝΟΣ . . . ωνος

Άριϋ. 4. Επιτύμβια μαρμάρινη στήλη έχου-
σα άετωμάτιον φέρον άκροκεράμους, υψ. 0.64, πλ.
άνωθεν 0'30, κάτωθεν 0 34, πάχ. 0Ό6. Εύρέθη
έν τω κτήματι τοΟ αύτοΟ Ν.Αγγέλου'

ΑΝΑΞΙΒΙΟΣ Άναζίβιος
ΕΥΔΗΜΙΔΟΥ Εΰδημίδου.
Άριϋ. 5. Στήλη άναθηματική μαρμάρινη υψ.
0'60, πλ. 0"30, πάχ. 0'20, έντετοιχισμένη ώς
παραστάς θύρας βαλανείου, ού μέρος ευρομεν έν
τω παρά τάς Ύψηλάς Καμάρας άγρω τοΟ Ελευ-
θερίου Καπέλλου. Ώς είκάζομεν, αύτη ελήφθη έκ
τοΟ παρακειμένου ναοΰ της "Ισιδος, ενθα και άλλαι
δύο έπιγραφαι ομοιαι εύρέθησαν [Άϋηνά Ρ' 176).

ΙΣΙΔΙ "Ισιδι
ΣΑΡΑΠΙΔΙΑΝΟΥΒΙΔΙ Σαράπιδι Άνουβιδι.

Άριϋ. Θ. 'Επι κεράμου κοίλου καλύπτοντος
τάφον, 6ν άνεωξαμεν έν τω κτήματι του Ν. Αγγέ-

λου, άνέγνωμεν έντετυπωμένον το όνομα του κα-
τασκευαστοϋ καλουμένου

ΜΕΙΔΙΜΟΥ

Εντεύθεν το πρώτον γινώσκομεν το δνομα Μεί-
διμος.

Άριϋ. 7. 'Επι τεμαχίου μαρμάρινης στήλης,
ής το σωζόμενον μέρος είνε ΰψ. 0'22, πλ.0Ί2,
πάχ. 0Ό4, άνέγνωμεν

. ΗΤΡΟ.... Μ]ητρό[δωρος

ΡΥΘΟ..... Πυθο[δώρου.

Ευρέθη έν τω κτήματι του Ν.Αγγέλου.

Άριϋ. 8. Επιτύμβια στήλη έχουσα άετωμά-
τιον άπολήγον εις άκροκεράμους, ΰψ. ΓΟΟ, πλ.
0'39, πάχ. 0.07. Εύρέθη έν τω κτήματι του Ν.
Αγγέλου.

ΝΙΚΑΝΔΡΙΔΗΣ Νικανδρίδης
ΕΡΑΤ Ο ΚΛΕΟΥΣ Έρατοκλέους
ΧΑΙΡΕ χαίρε.
Κάτωθεν των γραμμάτων δύο ρόδακες.

Άριϋ. 9. Έπι τεμαχίου στήλης μαρμάρινης,
ύψ. 0'20, πλ. 0'23, έχούσης άέτωμα, έντετοιχι-
σμένης έν τη δεξαμενή τοΟ κτήματος της κ. Ελέ-
νης Μαντάλου άνέγνωμεν

ΔΗΜΟ ΝΙΚΗ Δημονίκη
ΑΡΧΕΡΟΛΕΩ* Άρχεπόλεως
... ΙΑ . . . ια.

Άριϋ. 10. Στήλη μαρμάρινη έχουσα άετωμά-
τιον υψ. ΓΟΟ, πλ. 0-42, πάχ. 0 05. Εύρέθη έν
τω παρά τήν ΒρωμοΟσαν κτήματι του Άναστ.
Καλλιμάνη'

ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟ* Αριστόδημος
ΠΑΡΑΜΟΝΟΥ Παραμόνου.
Άριϋ. 11. Στήλη μαρμάρινη έχουσα άετωμά-
τιον μετ' άκροκεράμων" υψ. σωζόμενον 0"θ4, πλ.
0'50, πάχ. 0Ί6. Εύρέθη έν τω κτήματι Σοφο-
κλέους Λεμπέση. Ενδοθεν αέν του άετωματίου ρό-
δας" άνευ πετάλων, κάτωθεν δέ τών γραμμάτων
έτεραι δύο μετά πετάλων

ΣΩΦΙΛΟΣ Σώφιλος
ΜΕΝΕΣΤΡΑΤΟΥ Μενεστράτου.

Έν 'Αθήναις, χί) 10/) σετ:τεμβρίου 1910.

Γεώργιος Ά. Παπαβασιλείου.
 
Annotationen