Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article:
Arbanitopulos, Apostolos S.: Thessalikai epigraphai
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0139

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
129

Θεσσαλικά! έπιγραφαϊ

(Συνέχεια" δρα ΑΕ 1911, 123-128)

ύπό

Αποστόλου Σ. Άρβανιτοπούλου.

β'). Ψη φ ίαματα
■ύπερ δικαστών και βολιμοδικαστών.

Άριϋ>. 64 (είκ. 1). Στήλη μαρμάρου ύπο-
μέλανος κάτω μόνον άποκεκομμένη' άνω λήγει ε'ις
έλαορώς προέ/ον όριζόντιον γεΐσον.— "Υψ. Ο'οΐ,
πλάτ. 0-342, πάχ. 0-07 (άρι&. Ενρετ. 43).

Ή επιγραφή έχαράχθη ήδη άπό του κυματίου
του γείσου άβαθώ; και σχεδόν καλώς επί διπλών
λίαν ελαφρών οριζοντίων χαραγών ήγμένων δια
του κανόνος- ©ψ. γρ. 0:006-0/009, διάστ.0-006"

ΕΊκων 1 (εκ της όπισϋίον όψεως εκτνπου)■ επιγρ. άρι&. 64.
Σνναναγραφή δύο ψηφισμάτων της πόλεως των Γοννέων νπ'ερ
Φεραίων δικαστών και βυλιμοδικαστών.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1911,

Α Δικασστών Φεραίων:

Αγαθή τΰχη· ίερομνημονεύοντος τοϋ Δημοκρί-
του τοϋ Άσάνδρου- ταγευόντων δέ Θεοφ[άνου
τοϋ'Αρμέου, Εύφημου τοϋ Εύδήμου, Παρμεν[ίωνος
5 τοϋ Τιμοθέου, Παρμενίωνος τοϋ Μανίγ[χου κα!
Άσάνδρου τοϋ Δικαίου- ταμιευόντων δέ [Αντι-
γόνου τοϋ Εύβιότου και Άντιόχου τοϋ Παρμε[νίω-
ν]ος- γραμματεΰοντος δέ Άσάνδρου τ[οϋ] 'Ασίου'

έδοξ[ε

τή] πόλει τή Γοννέων τοις παραγενομένοις δικα-

σι[αΐς

10 έκ] Φερών Καλ(λ)ισΟέν[η] Μασάκου, Εύδήμω Μα-

σάκου, Λέον[τι
Με]νίσκου καΐτώ γραμματεϊ αυτώνΜένωνιΠολυξ[ε-
νί]δου δοϋναι προξενίαν, ισοπολειτείαν,επινομίαν,[έ-
νκ]τησιν, άσφάλειαν, καθ' α και τοις λοιποΐς προ-

ξένοις ύ-

πάρ]χει· και τό ψήφισμα τοϋτο τους ένάρχους ταγούς
15 ά]γοράσανταςκίονα λιθίνηνάναγράψαι καίστήσαιεπί
τό ιερόν της 'Αθηνας- τό δέ γενόμενον άνήλω-
μα εις ταϋτα δοϋναι τον \τόν/> ταμίαν από τών
της πόλεως προσόδων κ[αί] τ[οϋ]το κΰριον κριτα[ί
Λυσίμαχος Σίμμ(ί)ου,Ξενοκράτης ΟΊ[ν]ίου, Με[λάν-
20 τ[α]ς Σίμωνος.

Β Φ]ερ[α]ίο>ν βολιμοδικαστών:

Αγαθή τΰχη- ίερο]μνημονεΰοντος Δημο-
κράτουτοΰ'Ασάνδ]ρου-[τ]αγευόντ(ων)(δέ)δέΘεο[φ-
άνου τοϋ 'Αρμέου], Εύφημου τοϋ Εύδήμου,
5 Παρμενίωνος τοϋ Τιμο]θέου καϊ Παρμενίωνος
τοϋ Μανίγχου και'Ασάνδρου το]ΰ Δικαίου - ταμιευ-
όντων δέ Άντι;-γόνου τοϋ Εύβιότου] και'Αντ[ιόχου
τοϋ Παρμενίωνος· γραμματεΰοντ]ο[ς δέ 'Ασάν-
[δρου τοϋ 'Ασίου- κτλ.].

I

Σφάλματα του χαράκτου είναι αί έν Α 17 και
Β 3 διττογραφίαι (έν Β 3 εϊ/ε γράψει ΤοΥΔΕΔΕ),
άς έξήλειψεν ή διώρΟωσεν ό ίδιος. Τό έν Α 1 <5ί-
καΟΰτών είναι υπόλειμμα διαλεκτικόν, οίον τό δε-

17
 
Annotationen