Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

DOI article:
Arbanitopulos, Apostolos S.: Thessalikai epigraphai
DOI article:
Leonardos, Basileios I.: Eis Kynosargous epigraphēn
DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.13160#0138

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ΑΣΚΛΗΡΙΟΙΚΛΕθΞΕΝθΣΑΣΑΝΔΡθΥΙΕ°. ιΕΥΣΑΣ

128 Εις Κννοσάργονς έπιγραψήν υπό Β. Λ.

Που δέ περίπου εκείτο ό ναός ή το ίερον της είκ. 14)· ήχθη εις την Αρχαιολογικήν Συλλογήν

Αρτέμιδος, είναι άγνωστον ή Έννοδία της προη- και φέρει άρι/&. Ενρετ. 151.

γουμένης στήλης δύναται νά είναι ή αύτη τη 'Αρ- ΈπΙ τοΟ έπιστυλίου έχαράχθη βαθέως και έπι-

τέμιδι ταύτη καΙ τη Εύωνύμω. μελώς επιγραφή" ΰψ. γραμμ. 0Ό18-0Ό21·

Έν τη περί ής ό λόγος στήλη το ύπΌ την έπι-
γραφήν λεϊον κενόν διάστημα Οά κατεϊ/έ ποτε γρα-
πτή παράστασις, ώς έν άριθ. 56 κττ.. Άσκληπιοΐ- Κλεόξενος Άσάνδρου ίερ[ητ]εΰσας.

ϊό όνομα τοΟ θεού κείται κατά γενικήν διαλε-

Άριΰ: 63. Μεγάλη στήλη λευκοΟ χονδοοκόκ- κτικώ, (πρβ, Ι0 ιχ2 397 Άσκαλ[α]πιοΐ κ. ά.) κα-

κο^ μαρμάρου έν είδει ναίσκου ακέραιος: δύο κίονες β' υπονέησ,ν το0 τοοε εστίν ή όμοιου. Είναι γνωστή

εκατέρωθεν, ών τα άνω ήμίσεα φέρουσιν αύλακας ή£η έκ Γόννων άνάθεσις εις τον Άσκληπιόν υπό

μετά δωρίων κιονοκράνων, ύπέχουσι στενόν αέτωμα [ερέω, έπίσης> ή |ν Ι0 ΙΧ2 1040" είναι ο αυτή

μετ' ακρωτηρίων, ών έσώΟη το δεξιόν, φέρον λε- δχ(γον νεωτέρα τής περί ής ό λόγος, ήτις έγράφη

πτόν άνΟέμιον δια χαραγών άποοοθέν κάτω έν έν^ς της Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος.

μέσω λήγει εις γόμφον πρός άρμογήν επί τόρμου ^ |νίον τής στήλης είναι λεϊον σχόν ποτε ^ρα-

βάθρου, όπερ λέγεται ό'τι ευρέθη μετά τής στήλης παράστασιν, ώς τό προηγούμενον μνημείο ν

και έςηφανίσθη.—Τψ. Ι-00, πλάτ. 1 055, πάχ. χχδ..

0-14, βάθος ναίσκου είσέχον 0-078. Κλεόξενος Άσάνδρον φέρεται πολλάκις ώς τα-

Ευρομεν αύτό, οτε και τά δύο προηγούμενα, έν μία; _ν τοΧς κά_ω0, άρι0 69 70. 80 κ. ά. ψηφί-

τω ύπογείω τοΟ άστυνομίου ^ Δερζλί' λέγεται ό'τι ^ασιν· εΐναι πανταχοΟ πιθανώτατα ό αυτός τω

ευρέθη έν τω άγρω Στέργιου Τσιαπλέ εξω Άνατο- ένταυθα ίερατεύσαντι.'
λικώς τής αρχαίας πόλεως των 1 όννων, ένθα πα-

ρετηρήσαμεν ίχνη ναού (βλ. ΠΑΙί 1910, 248 και Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλλος

Εις Κυνοσάργους έπιγραφην

(ΑΜ 1906,134 και 145 και 359, 1907, 425, άριθ. 3, ΑΜ 1908, 75·

πρβ. ΙάίΐΙ 1886, 186 κέ.).
Στίχ. 20/1 ' « κιόνων-----, δωρικόν, εχον τό επίκρανον εξ αυτό».

Β. Λ.

Έκδοϋ'ήσεται τόδε τό τενχος (10ν καΙ 2ον) ττ} 11.11.11.

■Ετυπ. 4.11.11.
 
Annotationen