Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1911

Page: 82
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1911/0092
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
10

Εις Ταμυνών επιγραφήν νπο Γ. Παπαβασιλείον.

καβη Αηί. ΙιθΙΙ. Π άριθ'. 689), εν τη ύπο λ¥. δη-
μοσιευθείση τούτο δεν λέγεται, άλλα μόνον ορίζε-
ται ώς τόπος της ιδρύσεως αύτών το ϊερΌν και γυ-
μνάσιον άνευ του είδικωτέρου δίορισμοϋ, εγγύς τοϋ
βήματος. Καί τελευταΐον σημείου μέθα δτι και της
ημετέρας επιγραφής τά γράμματα εχουσι μεν άκρε-
μόνας, άλλ' εχουσιν ΰψος 0 005-0 006 και ούχι
0 009, ώς τά γράμματα της τοΟ \ν., το Ο ενια-
ίου εινε μικρότερον τών άλλων γραμμάτων, τοΟ
οέ γράμματος Ε ή άνω και κάτω οριζόντιος κεραία
είνε μακροτέρα του συνήθους, εν τισι δέ και προ-
εκτείνονται ολίγον της καθέτου.

"Αν ή ημετέρα ή ή ύπο τοΟ κ. \νΠ1ΐθ1πι συμ-
πλήρωσις της επιγραφής ταύτης είνε πιθανωτέρα,
άλλοι κρινάντων, ήμεΐς τοΰτο μόνον λέγομεν, δτι
ό 10ος καί Γ10; στίχος δεν δύναται νά συμπλη-
1δ Ι ρωθή, ώς συνεπληρώθη ύπο τοΟ κ. ^νϊΐΐιβίηι, ό

δήμος δ Έρετριέων, επειδή τό πρώτον γράμμα
Είκών 1. τοΟ 11ου στί/ου είνε Τ και ουχί Ε, καί άν παρα-

δεχθώμεν δτι τό ψήφισμα είνε τοΟ Έρετριέων καί
ούγι τού' ϊαμυνέων δήμου. Σημειωτέον προς τού-
αι τ™1 ^ τοις ό'τι ό νώοος ό μεταξύ του πρώτου γοάυ.υ.ατος

αι Αϊσχυλ καί τοΟ δευτέρου του 11ου στίχου είνε τοσούτον

οις προγεγε ολίγος, ώστε ήτο αδύνατον νά χαραχθή τό έχον

5 πόλιν εΰνοίαι κα τάς οριζοντίους κεραίας μακράς Ε.

ρυσώι στεφάνω Σημ. Έν τη προτέρα δημοσιεύσει της έπιγρα-

στησαι δέ τάς ε φής ταύτης (ΑΕ 1907, 23) είσέφρησαν τά εξής

μνασίω εν τώι ε άβλεπτήματα, άτινα έν τήδε τή αναγραφή έπα-

βήματος, τάς δέ εΐ νορθουνται. Έν τω 2ν στί/ω παρελείφθη τό έν

10 ρυσίας καί επιγραψαι ξοτιγ^ ύπογεγραμμένον I, έν δέ τω 1δ':> μετά

■ν «τ λ / * β ι\ το Κ μαίνεται τό ήαισυ περίπου του Ο μικρού 0 ,

των Ιπποσϋενην Αισχυλ 1 11 -1 ™ " '

„, , _ „ μεθ ό άναγινώσκονται εΰκοινώς τά γράααατα ΝΑ,

ποσσενου αρετής ενε ' 1 Γ' , '

„ „ 0 , ό'τε συμπληρωτέον ούγι κ\αλά, ώς συνεπληοώσα-

ον οπως ευσημος υπαρ ' Γ , , , '

μεν, αΛλα κ\οι\να. Δεν αποκρουομεν την έν τω 11".1
αί τοις παρεπιδημοΰσι , \ , „τ.„ , γ τ »

στινω συμπληρωσιν του κ ννιΐηβπη \ήι εχοναι

15 νων προς τά κίοιίνά πρ _ < ι < η·■ ■·»' >

ν 11 ν προς : την πολιν ευνοιαι.

περιέχουσαι τό ψήφισμα τό ύπέρ τών τιμωμένων Έν Άθ^αις, 20^ ίουνίου 1910.

δια -/ρυσου στεφάνου καί εικόνων τίθενται παρά

τάς εικόνας (ίδέ ψήφ· ύπέρ θεοπόμπου παρά Ραγ- Γεώργιος Ά. Παπαβαοιλείον.
loading ...