Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 5.1971

Page: 214
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1971/0220
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2. Grafické znázorněme stavu plastiky před restaurová-
nímatribúty
rekonštrukcia rúk
nové dřevené doplňky

drapérie sú teda charakteristické organicky uspo-
riadané záhyby, ktoré zodpovedajú riaseniu pri-
rodzenej látky, ovládanému zákonmi gravitácie.
Odtial vyplývá úzký profil záhybov a uzavretý
obrys sochy.
Oválná tvář Márie s vysokým zaobleným čelom,
dlhým nosom a mierne vystupuj úcou, zaokrúhle-
nou bradou, ako aj dlhé řezané vlasy spadajúce
v hustých prúdoch na plecia, opakujú figurálny

typ slovenských neskorogotických soch. Na nesko-
rogotickú tradíciu nadvázuje aj postava Ježiška
svojím figurálny m a tvářovým ty porn. Medzi
postavou matky a dieťaťa niet bližších vzťahov,
ani v konaní dieťaťa nenachádzame nič dětské.
Pohlady oboch postáv smerujú к divákovi. Mária
drží dieťa okázale, akoby ho ukazovala divákovi,
Ježiško, ktorý drží v lávej ruke gulu ako symbol
vladárskej moci, obracia sa к divákovi a pravou
vztýčenou rukou ho žehná. Hieratická postava
Márie držiacej žezlo opakuje gotický typ Madony
— králbvnej nebies, Ježiško je chápaný ako panov-
ník a velkňaz zároveň.
Rezbár, ako vidieť z opisu, vědomě nadvázoval
na gotickú tradíciu. Najmarkantnejšie sa to pre-
javuje na figurálnych typoch oboch postáv, na
tvárovom type Márie, na úpravě jej vlasov, na
kontraposte a esovom přehnutí jej těla. Úprava
drapérie, ktorá harmonizuje s postavou Márie
a zdórazňuje jej vertikalitu, vychádza však z iného

3. Sondáž premalieb


214
loading ...