Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 87
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0091
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
87

41KLANICA, M. : c. d„ s. 66.
42 Visitatio Ecclesiarum Hontenses et Liptoviensis Comi-
tatus de A 1713 Thomae Petróczki. Canonici Strigoniensis.
Primaciálny archív v Ostrihome, Fase. III, lib. 15 a.
»Ecclesia S. Anna die 19 Juni Anno 1713 instituta. . .
Altäre habet 1 cum Imagine S. Annae in tabulis depictum.
Catedram simplicem ligneam.“ „Proszek. Altäre habet 1
cum Imagine Beate Mariae Virginis et S. Barbare Virginie
et Martyris, est simplicissimum.“
KLANICA, M. : c. d., s. 70 an.
44 Podlá záznamov cirkevného fondu v archive Uhorskej
uůestodržitelskej rady (Acta Cassae Paroch. Diecesis Stri-
goniensis) zo štátneho archívu v Budapešti. Za laskavé
Upozornenie na tieto údaje vtlačím PhDr. Bónišovej
a PhDr. Sprengerovej v Budapešti.
45 „Quoniam Ecclesia Sanctae Annae . . . nunc per
haeredes profanata ac devastata, Deo etiam miracula, ac
virtutes indignis, et blasphemiis denegante, in praesens
Usque desolata maneat. Superveniente namque novarum
Religiorum impia turba omnia ornamenta od Dei cultum
deservientia amisit . . . apud Excelsum Regium Locumten-
entiale Consilium humillime supplico et insto, quantenus
desolatis his Ecclesis... opem ferré dignetur.“ (Štátny ar-
chív, Budapešť, Fond Helytt. tanács, Cassae Par. Dioec.
Strig., Fasc. 24. 1752 Fol. 56).
46 Visitatio Ecclesiarum Incliti Comitatus Liptoviensis
Anno 1752 peractae Csaky de Kereszthelyi. Primacialny
archív v Ostrihome, Fase. VI., lib. 30. „Ecclesia haec Vi-
sitata est die 16. Augusti 1752. Lapiidibus extrada, ac di-
cata honori Sancta Annae. . . . Sanctuarium et totum corpus
Ecclesiae tabulatum coloribus depictum, sacristia tarnen for-
nicata est, Altaría habet 4 primům Majus ubi conservatur
bene occultum Sanctisimum habens in medio Imaginen Jesu
Mariae et Annae im Lateribus vero more antiquo tabu-
latam est. Secundum noviter erectum munificentia perill.
Domini Ladislai Kuibiny satis décorum ad cornu Epiistolae
situatum habens in medio Imagines B. M. Virginis. Tertia
est quoque satis décora munificentia Domini Stephani Ma-
tejkovic benedicta honori Preasentationis B. V. Maria;
quarte vero ad cornu Evangelij Majoris Altaris extat, sed
debitis Ornamentis est destituta . . . Habet unam monstran-
tiam ex aureo Casulas varii coloris.“
47 Conscriptio e Cottu Lyptoviensis Districtus. — Joanne
Ivanovics Par. Lipt. 1761. Primaciálny archív v Ostrihome,
Fase. XIII, lib. 56 „Parochiae S. Annae. . . Fabrica ejus
est in statu misero, ex můro, jam in latere rimoso, longa
org. 3^/2,... tofia isuib ligne© tabuteto.“ — Zapiisnica z ka-
Uonickej vizitácie fary v Liptovskej Anne z r. 1770, Štátny
oblastný archív v Levoči. „Status ipsius Ecclesiae ruinae
Proximus est et quidem tectum, tabulatumque ligneum an-
tiquitate corruptum, mûri fissuris sompluribus debilitati
haberentur. Dotem mullam habet. Fundus pro ejusdein re-
Paratione, instauratione et constructione admodum exiguus
apparet.“
48 Zápisnica kanonickej vizitácie z roku 1795, Statný
oblastný archív v Levoči. „In Ecclesia hac habentur indul-
gentiae plenariae perpetuae pro die S. Annae tamquam

Patronae Ecclesiae ejusdem concessae a Sanctissimo Do-
mino nostro Pio Papa VI . . . Altaria habet tria desolata,
ex integro extra omnem usum anstituta, quartum majus
actuali usudi deserviens adornatum tribus teobeleis (sic)
benedictis portatili integro provisum non violetum uti nec
ipsa Ecclesia ...“
49 20. apríla 1780 Liptovská župa podala správu miesto-
držitelskej rade do Budína o tom, že vyhořeli farské bu-
dovy v Liptovskej Anne. O rok neskór, 5. apríla 1781, aj
spišský biskup žiadal miestodržitelskú radu v Budíne o zno-
vupostavenie farských budov, ktoré zhoreli po požiari
v Liptovskej Anne. Archív Országos Levéltár, Fond C—
Miestodržitelská rada — Delineationes etc. pod č. 7500
roku 1780 a pod č. 2248 roku 1781.
50 Canonica visitatio Ecclesiace Sanctae Annae et Filialis
Proszek per Josephum Bélik .. . Episcopum scepusiensem, 27
et 28 Junii 1825. Štátny oblastný archív v Levoči. „Vetusta-
te, et incendio ad eum desolationis státům prolapsa ut a 20
circiter annis praecludi debuert, et ab eo tempore cultui
Civino amplius non deserviat... In ordine ad restaurandam
desolatam hanc Ecclesiam sumptus e Fundo Religionis Alti-
ssimi resoluti quidem fuerunt, sed mutatis temporum ad-
junctis, cum sumptus hic ad proprium scopum amplius non
successissent antelato Fundo Religionis reinferendi benigne
demandati šunt.“
51 Příčiny a postup translácie podrobné rozvádza listina
spišského biskupa Jozefa Bélika č. 100 zo dna 20. novembre
1826 v tomto znění: „Josephus Bélik Miseratione Divina
Episcopus Scepusiensis. Posteaquam sub opere Visitationis
Canonice anno Superiore intra ambitům Archi-Diaconalis
Lyptoviensis habitae, propria experientia comperissemus,
quod inde ab anno 1790, quo sedes Parochi S. Annea de
Lyptô incendio consumtae sunt, nullum in praedicta Pro-
ssessione aedificium Parochiale existât, graemialis vero
Ecclesia vetustate variisque injuriis temporis collapsa, non
tam speciem alicuius aedis sacrae, quam rudera praesentet,
atque ideo domicilům Parochi S. Annensis ad filialem
Possessionem Proszék dudum translatum sit, cultu Divino
perinde in Praefata filiali Possessione ab antique celebrari
solito, prius quidem in sacello ligneo, nunc vero in Acclesia,
pia Parochiarum liberalitate, ad omnem firmitatem et com-
moditatem restaurata, sitque prasterea in eadem hac Po-
ssessione Proszek aedificium scholare satis commodum,
aedes vero Parochiales, quae unice adhuc desiderantur,
favente Deo proximis exsurrecturae sperentur, spereerigen-
darum olim in Possessione S. Annae aedium Ecclesiasti-
carum ob defectum Patroni aliquio non suppentente: ea
propter populoque fideli, qui in restauratione domus Dei
Proszékensis tam insignem zelum testatus est, magis sola-
tionem fore rati, si quae filialis antehac erat Ecclesia
Proszékensis ad dignitatem Ecclesiae Matris eveheretur,
antiqua vero Mater Ecclesia S. Annensis illi ut filialis
adiungeretur, servata tarnen tam Parochiis Quam Ludirec-
toribus Proszékiensibus ea dote, quan Parochi et Ludi-
rectores S. Annenses percipiebant, ur: id suo modo in
effectum deducerextur, Altissimum Consensum Regium de-
super humillime expetiimus; quo per Benignum Excelsi R.
loading ...