Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 127
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0131
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
127Bratislava, bývalý Mirbachov palác, detail kovania okna.
Fotografia R. Kedra st.

Bratislava, bývalý Mirbachov palác, detail okna. Fotografia
R. Kedra st.

chráněné povodnou mrežou v ostení. Na posled-
nomr poschodí sa v troch poliach zachovalo aj
Povodně zaskleme okenných křídel — okrúhle
sklené liate puklice sú spojené olovom. Ostatně
okná sa v 19. storočí dopíňali dalším vonkajším
alebo vnútorným oiknom (prízemie) alebo holi celé
Vyměněné — spolu s rámom.
Roku 1678 bol postavený v Bratislavě kláštor
uršuliniek. Z tohto obdobia sú vnútorné okná. Sú
osadené na ostenie a v přízemí majú uhlopriečne
zamrežovanie. Zachovávajú si dodnes nielen ty-
picky pevný kříž s plastickým prútom, ale miesta-
mi aj časti železnej výstuže póvodného zasklenia
do olova. Osadené vonkajšie okná pochádzajú
všetky z 20. storočia. Povodné okná boli jedno-
duché.
Aj na kostole Sv. Mikulása (z roku 1661) na
hradnom návrší sa zachovali charakteristické pro-
filované rámy.

Používáme typu okna s pevným okenným dře-
veným rámom vloženým do okenného výřezu
v múre tak, že sa navonok uplatňuje nika, za-
chovává sa v celom 17. storočí. V takmer nezme-
nenej forme, iba s úpravami proporcií okenného
výřezu, ktorý vyplývá z výtvarných tendenci!
architektonického vývinu s variovaním vlastného
plastického profilu okenného kríža, tento spósob
přetrvává aj v 18. storočí a střetáme sa s ním
ešte na začiatku 19. istoročia.
Skúmaná oblast Bratislavy — historické jádro
s městskou pamiatkovou rezerváciou poskytuje
celý rad důležitých poznatkov o umeleckoremesel-
nom stvárňovaní architektonických detailov v 18.
storočí. Toto obdobie znamená pre Bratislavu
prudký rozvoj v oblasti výstavby, a to> nielen
přestavbou starších objektov na priestrannejšie
a reprezentačnejšie meštianske domy, ale charak-
ter města určujú predovšetkým roztáhlé městské
loading ...