Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 130
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0134
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
130


Bratislava, Jiráskova ulica č. 12, okno na druhom poschodí
z vonkajšej strany (zameranie autorky)

biele žaluziové okenice16 a neskór zasklené von-
kajšie okná, sú osadené na fasádu v 19. a vymě-
něné v 20. storočí.
Samozřejmé, okrem príkladov, ktoré sa zacho-
vali na iluzívnych malibách v okenných nikách
dodnes, poznáme v Bratislavě aj iné, keď sa do
plytkých vpadlín, súčastí dekoratívneho reliéf-


Vrbie, kúria zo 17. storočia, detail iluzivněj malby na
južnom priečelí (fragment). Zátopová oblast Liptovská
Mara. Fotografia J. Rybárika
něho členenia fasády, malujú iluzivně okná —
ako to bolo na priečelí bývalého Miestodržitel-
ského paláca na náměstí 4. aprílaS1
Výskům bývalého Pálffyho paláca na Jirásko-
vej ulici č. 12 umožnil zachytit’ originály okien
z 18. storočia. Keďže isa vývinové premeny a úpra-
vy uskutočnili v niekolkých etapách, máme tu
doklady, ktoré ich dokumentujú aj detailmi. Naj-
starším zachovaným typom v objekte paláca je
časť okenného křídla s akantovým zakončením
rohovníkov a tvarovaným okrúhlym držadlom.
Dřevo bolo povodně v prírodnej farbe a kov je
pocínovaný.
Iným typom sú okná sledujúce barokové zalo-
menie okenného záklenku, ktorý datujeme do ob-
dobia před polovicou 18. storočia. Okenice sa za-
vierajú na pevný středový kříž s vysoko plastic-
kým oblúkovým profilom, ktorý sa uplatňuje na-
vonok. Rohovníiky a rohovníkové závěsy majú
loading ...