Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 131
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0135
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
131


Bratislava, Primaciálny palác, okno na přízemí, nádvorie
(1777—1781). Fotografia R. Kedra ml.


Bratislava, Primaciálny palác, detail okna na druhom po-
schodí. Fotografia R. Kedra ml.

Páskovú ornamentiku, rovnako ako oporný štítok
2ávesu. Sú zhotovené zo striebrosivého kovu a vy-
razne sa uplatňujú na dreve v prírodnom tóne.
Všetky okná paláca bolí povodně jednoduché,
°sadené za ostenie: niky okien zvyšovali plasticitu
architektonického členenia. Jeden z tohto typu
°kien sa zachoval na přízemí a vo svetlíkoch nie-
ktorých dveří. Okrem' týchto detailov sme zachy-
tili aj povodné zasklenie štvorhrannymi sklami
v olove (so železnou výstužoiu). Takýto síposob za-
sklenia je evidentný aj pri ďalšom type okenic
a rámov, ktoré sa nachádzajú prevažne na prvom
a druhom poschodí dvorných traktov. Kovanie
je spósobom umiestnenia a technickou funkciou
v podstatě rovnaké ako v predchadzajucom při-
klade. Motiv dekoratívneho zakoncenia je vsak
*®ý. Má tvar palmety. Okrúhle držadla su plas-
tickejšie, vo forme profilovanej puklice. Plasticky
je aj okrúhly nit, ktorým je v střede zachytené

'Spevňujúce kovanie na ráme okna. Aj tento typ
okna z obdobia klasicizmu 18. storočia zachovává
vertikálně členenie na tri rovnaké diely v dreve na
obidvoch stranách, pričom okenné křídla v hor-
nej časti pevného kríža sú ďalej delené štyrmi
tabuTami skla v olove a priečnou železnou vý-
stužou, rovnako ako dve časti dolného okenného
křídla. Je přitom zaujímavé, že vnútorné členenie
sklami nevychádza ani natolko zo symetrie ako
skór z materiálových možností; rozměry tabúl’
nie sú rovnaké. K železnej výstuži sú sklené ta-
bulky, spojené olovom, připevněné slučkami
z oloveného pásu. Dřevený kříž z okenného rámu
s plastickým průlom má v prieniku ramien plas-
tický ihlanec.
Povodné zasklenie všetkých druhov okien z 18.
storočia bolo k rámu okien upevněné trojhrannou
lištou.
Povodné okná, ktoré sú zachované na tzv. Mir-
loading ...