Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 132
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0136
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
132


Bratislava, Primaciálny palác, okno na přízemí, detail vnú-
torného okna. Fotografia R. Kedra ml.

bachovom paláci (Dibrovovo námestie č. 8), dnes
Galéria hlavného města Slovenska Bratislavy,
pochádzajú z druhej polovice 18. storočia a sú
výsledkom priebežného vývoja. Podotýkáme, že
ide, samozřejmé, o vnútorné okná, pretože von-
kajšie sa všetky nasadili1 neskoršie, v následuj ú-
com storočí.
Prvý typ okien, o ktorých hovoříme, zachoval
sa na prvom poschodí v dvornom trakte uličného
křídla. Hlavné delenie do tvaru pevného kríža
má priečne delenie asi v dvojtretinovej výške.
Vlastně okenné křídla sú ďalej delené dřevenými
priečnikmi na tri tabule skla. Předpokládáme, že
póvodné sklo bolo velkými tabulami vyměněné
neskór. Dřevo málo prírodný tón smrekovca. Na
ňom sa uplatňovalo bohaté ornamentálně kovanie
rohovníkov, rohovníkových závesov, obrtlíkov,
středných výstuží, ktorých pocínovaný povrch vý-
razné kontrastoval s prírodným tónom dřeva.
Detaily boli připevněné kovovými nitmi.
Klasicistické okná, zachované v uličnom trakte
hlavného křídla, majú delenie drevenej konštruk-
cie do tvaru kríža. Pevnú časť tvoří priečne delenie
přibližné v dvojtretinovej výške. Zvislé středné
rameno kríža je vytvořené profilovanou častou
dolných křídel, ktoré do seba zapadajú po zavretí
okenic a vytvárajú opticky uvedený spósob dele-
nia. Tieto okná prinášajú technický pokrok —
mosadzné kuželové závěsy a nový systém zaviera-
nia posuvnou zástrčkou. Kovanie je připevněné
na dřevo mosadznými «krůtkami a pologulatou


Bratislava, Primaciálny palác, detail uzávěru póvodného
okna na druhom poschodí. Fotografia R. Kedra ml.

hlavičkou. Rohovníky sú ploché, zakončené jed-
noduchým dekoratívnym motívom. Plasticky vy-
stupuje iba kryt mechanizmu zástrčky. Tieto tech-
nické prvky sú z technického hl’adiska dokonalé
a spojením funkcie a estetidkej kvality dosahujú
vysokú hodnotu ako výraz dobového' uměleckého
řemesla.
V bratislavskom hiistorickom jadre, prevažne
v priiestoroch, ktoré sa používali menej, zachovali
sa, ako sa výskumami postupné zisťuje, rozličné
póvodné technické detaily. Bývalý Balassov palác
na Nálepkové j ulici č. 15 má čiastočne rekonštruo-
vané dveře a okná s niektorými časťami póvod-
ného kovania. Konštrukcia je póvodná v plnom
rozsahu v přízemných priestoroch uličného traktu-
Rovnaké kovanie s motívom výrazného plastického
akantového zväzku v oblých symetrických tvaroch
nachádzame aj z doby barokovej přestavby v inte-
riéri meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 9-
loading ...