Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 142
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0146
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
142


Jaroslav Taraba, Pohár na vino, křišťál, fúkané sklo, pan-
todekor, 1959. Majetok SNG, fotografia A. Červenej

visloistí. Výtvarníkův zásah do výroby je teda
podmienený ekonomickými danosťami, pričom
ideálnym výsledkom je harmonia úžiťkovej a es-
tetickej1 hodnoty.
Z hl’adiska nasej témy bude dóležité zvážit vý-
znam1 a vztah jednotlivých činitelov, ovplyvňujá-

cich konečná výtvarná hodnotu a kvalitu užitko-
vého sklářského diela vyrábaného1 hromadné.
Každý priemyselný produkt je vyrobený z isté-
ho materiálu zodpovedajácim výrobným postu-
pem1, voči okoliu je definovaný tvarem a plní
konkrétnu společenská funkcím Podobu výrobku
ovplyvňuje teda návrhář, výrobea a spatné —
isviojou požiadavkou — spotřebitel’. Výtvarný zá-
sah dotýká sa tvaru predmetu, připadne jeho zvý-
raznenia fanbou a može byť áspešný len do tej
miery, do akej respektuje závislost' od ostatných
činitel’o'v, tvoriacich hodnotu výrobku v jej jed-
notě úžitkovej a estetickej.
Materiál je pri vytváraní uměleckého skla hro-
madněji spotřeby jedným z podstatných činitelov,
kedze isi nárokuje výtvarné obmedzenia, vyplýva-
jáce z jeho fyzikálnych vlastností. Výtvarník
musí brat do úvahy viskozitu hmoty a jej prudké
stápanie. (Tuhnutie materiálu pri tvarovaní, ktoré
nastoluje základný časový problém pri práci so
sklom.) Rovnako nemožno zanedbat’ křehkost’,
ktorá třeba respektovat z hl’adiska používateT-
nosti predmetu.
Na druhej straně je výtvarný problém pri práci
so sklom ovplyvnený optikou materiálu — jeho
priesvítnoisťou, leskom, lomom světelného lúča a
zrkadlením1. Všetky tieto vlastnosti možu byť sá-
čaisfoiu inšpirácie a výtvarného záměru autora.
Podstatným problémom, ktorý má velká zá-
važnost’ pri tvarovaní a dekoratívnom zušTachťo-


Karol Hološko, Nápojová súprava, dýmové sklo, fúkané, 1964. Majetok SNG, fotografia A. Červenej
loading ...