Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 151
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0155
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
151


Jaroslav Taraba, Dekoratívna flaša, farebné sklo, fúkané,
hutnicky dotvarované, 1967. Majetok SNG, fotografia A.
Červenej
*
organizaičnú i výtvarná aktivitu v sklárstve, kde
přesadil prisme estetické meradlá na tvorbu před-
mětu dennej potřeby a povýšil ho zo isféry ko-
merčnej do isféry kultúrnych hodnot. Dokázal
obhájit’ svoj názor výtvarníka vo výrobě, ktorá
nemala vždy pochopcnie pre jeho snahu. Napriek
tomu sa neutiekal, ako váčšina umelcov, do1 oblas-
ti volnej tvorby, a s ciel’avedomost’ou, jemu vlast-
nou, dokázal presveidčiť a reprezentovat’ svojimi
výrobkami doma i v zahraničí.18 Kultivovanoisťou
svojho výtvarného prejavu tak usměrnil tradičné
Vynikajúce slovenské skláris-ke řemeslo a zařadil
slovenská kalíškovinu na popredné miesto i v sve-
tovom me radle.
Úspěchy výtvarno-technického odldelenia
v sklárni v Lednických Rovniach sa však nesto-
tožňujá len s tvorbou Karola Hološku, i keď je
to právě ona, čo dala v izačiatkoch výrobkom
sklárně typickosť a produkci! výtvarný ciel. Pod
jeho vedením vyzrieval od roku 1948 Jaroslav
Taraba, ktorý sa stal ako' výtvarník-návrhář Ho-
loškovým rovnocenným partnerom.
Podobné ako u Hološku móžeme aj u Jaroslava
Tarabu ocenit' predovšetkým dokonalé rešpekto-
vanie fiunkcie, vztah k materiálu a jasná výtvar-
ná ikoncepciu. I v krajných póloch tvarového rie-
senia nápojovej sápravy zachovává tradičné de-
lenie na objemová a nosná časť pohára. Využívá


Jaroslav Taraba, Dekoratívna flaša, farebné sklo, fúkané,
hutnicky dotvarované, v 40,5 cm, 1968. Majetok SNG, foto-
grafia A. Červenej

působivost' krehkej odhmotnenosti v návrhoch
s vysokou, subtilnou stopkou (LR 1135, 1964)
i (masívnejišie, istalbilnejšie tvary pohárov so širo-
kou a nízkou stopkou (LR 1560, 1973). Tvarové
rozpätie návrhov Jaroslava Tarabu je vo svojej
podstatě blízké tomu vývinu prototypu nápojovej
sápravy, ktorý sme sledovali v tvořivých výsled-
koch Karola Hološku. I on směroval od polovice
šesfdesiatych rokov k robustnejšiemu poňatiu,
ktoré však překračovalo hranice tradičnějších
Hološkových riešení. V nápojovej sáprave navrh-
nutej roku 1964 (LR 1117) sa vzdal tradičného
loading ...