Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Seite: 251
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0255
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
251

v Smokovci (K. Király), Lux v Banskej Bystrici
(D. Boháč, I. Druga) a Kyjev v Bratislavě od I.
Matušíka, ktorý je autorom projektu přestavby
celej oblasti Kamenného námestia a ul. Gs. armá-
dy. Okrem obchodného domu Prior na trojuhol-
níkovom pódoryse navrhol tu aj trojkrídlovú
administratívnu budovu so závěsnou stěnou, pripo-
mínajúcu hmotu lietadla. Za vynikajúcu brati-
slavská realizáciu mo'žno označit’ aj Dom sloven-
skej odborovej rady na Vajnorskej ul. od F.
Končeka, I. Skočka a L. Titla. Architektonicky za-
ujímavou, hoci opticky trocha nevyrovnanou stav-
bou je nová budova Podnikov zahraničného ob-
chodu na Štrkovci od L. Jendrejáka.
Popři Bratislavě druhým centrom výstavby
koncem šesťdesiatych rokov boli Vysoké Tatry,
dejisko Majstrovstiev světa v lyžovaní 1970. Je-
dinečný tzv. Areál isnov na Štrbskom plese, pře-

vážné od E. Kramára a J. Šprláka, patří k naj-
krajším a najlepšie vybaveným lyžiarskym stre-
disikám na svete. V šesťdesiatych rokoch sme
znova pokročili aj vo výstavbě umělých klzísk,
pohla sa z miesta výstavba krytých hál a napokon
i dávno požadovaných krytých plaveckých ba-
zénov.
Za charakteristické črty budovania Slovenska
v posledných rokoch možno pokládat posun ťa-
žiska z výstavby ibytov smerom k výstavbě so-
ciálnych a kultúrnych zariadení, ako aj koncen-
tráciu výstavby do velikých centier s upřednostně-
ním Bratislavy, ktorá sa má dobudovat’ na repre-
zentačné hlavné město Slovenskej socialiistickej
republiky. Bratislava si rieši predovšetkým do-
pravný problém, desaťročia viditelné zanedbáva-
ný. Veď hlavné ismery dopravy sa od začiatku
storočia až do šesťdesiatych rokov neměnili, a ešte


Sídlisko na ul. Februárováho vífaizstvia v Bratislavě. Fotografoval I.'Kozáček
loading ...