Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 260
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0264
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
260


Jur pri Bratislavě: Hlavný
oltář vo farskom kostole, váp-
nitý pieskovec, okolo 1526—-
1530

ko.bijcu s ospravedlněním, že celkovú snímku ol-
tára (a teda ani snímku detailov) nemal k dispo-
zícii.
Vzájomná podobnost’ obidvoch oltárov spočívá
v ich architektonickom čienení, v rytme pilastrov
a říms zdobených renesančným ornamentem. Na
obidvoch stranách sto ja figúry isv. Barbory a sv.
Kataríny (vo Viedni sú vytesané reliéfně, v Jure
priestorovo). Festóny nad ústredným výjavom
viedenského oltára sú doplněné figurkami anje-
likoiv. Podobný je aji tvar konzol na obidvoch

stranách predely. Viedenský oltář je trojosový
a mal povodně štyri pásma nad sebou, ale naj-
vyššie umiestnený reliéf, podlá Oettingera s vý-
javom Korunovania P. Marie, sa nezachoval.
Ostala iba na bokoch ho podopierajúca deko-
rácia is delfínmii. Aj pásmo pod ním má motiv
s rybami. Spodobovanie Jonáša, vystupujúceho
z tlamy velryby, od starokresťanských čias sym-
bolizuje .zmřtvychvstanie, ale na oltáři sv. Anny
■súvisí s menom póvodného donátora Jonáša
.Kumpfa. Podfa Oettingera figúra stojaca na
loading ...