Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1977-1981(1977)

Page: 261
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1977_1981/0265
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
261

Víedeň: 01‘tár sv. Anny v Die-
ceznom múzeu (povodně v kos-
tele augustiniánov), breiten-
brunnerský vápnitý pieskovec,
1512—1530


opaonom kraji oproti Jonášovi představuje sv.
Margitu. V poli medzi týrnito dvorná symbolmi
Je reliéf znázorňujúci Zjavenie sv. Jána. Středná
plastika na predele s výjavom Klaňania Troch
krátov je značné poškodená. Na kraji predely
Vlavo celkom ohýba konzola s rodovým erbom
Jonáša Kumpf a (na opačnej straně predely sa
Zachoval na konzole erb jeho manželky Marga-
rety Ernstovej). Poškodenie možno* pripísať aj
Pohromám* pri obliehaní Viedne Turkaimi v ro-
koch 1529 a 1683. Oltář stál povodně v kostole

auguistiniánov a pri obnově sakristie roku 1719
ho premiestnili do krypty pod koistolom. Na pod-
nět dvoch viedenských občanov roku 1933 oltář
■z krypty vyniesli, dali1 ho restaurovat a umiestniili
ho v Diecéznom múzeu pri dóme sv. Štefana. Ol-
tář sv. Anny isa zo všetkých známých diel tohto
druhu a veku najviac podobá jurskému, a tak
možno hovořit o tom, že jurský má blíženca alebo
naopak.
V poměrně dobrom stave sa zachoval jeho
ústredný reliéf. Autor oltára na pozadí náznaku
loading ...