Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 71
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0075
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
71


10. Obetovanie. Súkromná zbierka, NSR. Z publikácie K. Oettinger:
Hans von Tübingen und seine Schule


11. Bičovanie. Súkromná zbierka, NSR. Z publikácie K. Oettinger:
Plans von Tübingen und seine Schule

bený je tak na hlohovských malbách, ako aj na tabu-
liach zo súkromného majetku motiv šikmo nabok
sklonenej hlavy, ale tieto zhody by sme mohli rozšířit
o mnohé ďalšie : či už o typ z profilu podanej ženskej
hlavy zahalenej v rúšku, (ako ho nachádzame na
hlohovskom Ukřižovaní i na Nesení kríža zo súkrom-
nej zbierky za postavou Marie, obr. 12), alebo o typ
profilovanej mužskej tváře s velkým skobovitým nosom
(napr. na hlohovskom Ukřižovaní a na Bičovaní
zo súkromného majetku, obr. 11). Takéto zhody sme
nemohli zistiť s nijakým iným dielom, ani majstrom
viedenského maliarstva. To nás vedie k názoru, že
hlohovské malby sú dielom toho istého majstra ako
tabule z německého súkromného majetku. Vzhladom
na neobyčajne úzké a početné zhody je dokonca
možné, že hlohovské tabule tvořili s tabulami súkrom-
nej zbierky súčasť jedného oltára. Pravděpodobnost
tejto domnienky posilňuje aj skutočnosť, že medzi
tabulami niet dvoch zhodných námetov, ba že všetky
výjavy tvoria spolu logický celok. Ak by sa táto do-
mnienka potvrdila, išlo by o oltář, ktorý na vnútorných

stranách znázorňoval výjavy z mariánského cyklu
spolu s postavami svätcov a na žádných stranách
pašiové výjavy. Túto súvislosť potvrdzujú aj zhody
medzi hlohovskými vyobrazeniami svätcov a výjavmi
zo života Panny Márie — Zvěstováním, Narodením
a Obětováním — zo súkromnej zbierky, a medzi hlo-
hovskými pašiovými výjavmi a pašiovými scénami tej
istej súkromnej zbierky. Prvá skupina malieb má
společné zlaté pozadie, rovnaké ženské tváře s mák-
kým podbradkom, zhodné podanie ženských vlasov,
spadajúcich volné na ramená, a predovšetkým zhodný
doraz na umiestnenie figúr v konstruovaných inte-
riéroch. Druhá skupina má zase spoločné tmavé po-
zadie, rovnaké typy tváří, zhodné podanie stromov,
identickú snahu o spojenie reprezentativnosti s drama-
tizáciou.
Žial nebolo v možnostiach autora tejto práce obo-
známiť sa s originálmi spomínaných obrazov z nemec-
kej súkromnej zbierky, takže si nemohol ověřit, či sa
s hlohovskými malbami zhodujú aj vo farebnej škále,
či je aj na ich pašiových výjavoch pozadie tmavo
loading ...