Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 121
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0125
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
121

ZNAČKY MAJSTROV:
53. Walisch Adam, prvá třetina 17. storočia. 54. Majster „VI“, koniec 17. storočia až začiatok 18. storočia (spomina Hientze). 55. Johann Samuel
Steiner, koniec 18. storočia až začiatok 19. storočia. 56. Johann Samuel Steiner, koniec 18. storočia až začiatok 19. storočia. 57. Joseph Mordini, druhá
třetina 19. storočiaTrenčín
OVĚŘOVACÍ A ZNAČKA:
58. Trenčín, okolo roku 1727 (spomina Hientze)


Pezinok
ZNAČKY MAJSTROV:
59. Philip Jacob Mickitsch, po polovici 17. storočia


NEIDENTIFIKOVANÉ ZNAČKY:
60. Majster IVVS, koniec 17. storočia. 61. Neznámy cinár, koniec 18.
storočia až začiatok 19. storočia


lovíce 19. storočia. Značka s Justíciou, tzv. Engels-
marke, bola naproti tomu zriedkavá. V rámci cinárov
bratislavského cechu sa s ňou střetáváme iba ojedinele,

napr. v prácach cinárov z Budína a Rábu, kde ozna-
čovala výrobky z anglického cínu. Pomenovanie
anglický cín „Englisch Zinn“ sa nemuselo v každom
případe alebo nevyhnutné vztahovat na surovinu
z anglickej ťažby. Charakterizovali tak aj najkvalitnej-
ší cín upravený anglickým spósobom — bez použitia
olova. V limitáciách cien cinárskych výrobkov z prvej
třetiny 18. storočia spomínali v Bratislavě jemný
anglický cín slavkovský, resp. anglický cín všeobecne
slavkovský.14
Roku 1770 vyšlo v Rakúsku nariadenie, ktoré v zá-
ujme dóslednejšieho zabezpečenia zdravotnej nezá-
vadnosti cínového riadu přikazovalo prísnu kontrolu
akosti výrobnej suroviny. Od toho roku bol na cíno-
vých výrobkoch popři informácii o kvalitě aj odkaz
o póvode cínu, ktorý býval v Uhorsku vždy importom
(bratislavskí cinári dostávali predovšetkým výrobnú
surovinu z českej ťažby). Póvod cínu vyjadřovali ozna-
čenia v samej značke alebo priradené nápisové pásky
a štítky. Na prácach našich majstrov bolo pre suro-
vinu z českých zdrojov označenie Feinzinn, pre naj-
kvalitnejší český cín zo Slavkova Schlagenwalder alebo
rózne skomolené názvy, napr. Schlakkawalter Fein-
zinn, SW Feinzinn, SWFZ, pre anglický, resp. anglic-
kým spósobom legovaný cín Englisch Zinn. Ver-
mischtes Zinn alebo Vermist znamenalo výrobnú
surovinu získanú přetavením starších opotřebovaných
predmetov.
V rámci výskumu cinárstva a štúdia archívneho
materiálu sme nachádzali aj pečate našich cinárov;
v cechovej korešpondencii používali majstrovským
značkám podobné alebo heraldicky stvárnené peča-
tidlá. V niektorých prípadoch, keď si to vyžadoval
charakter prípisu, používali aj odtlačky svojich maj-
strovských značiek. Od 18. storočia si zvolili viacerí
loading ...