Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 83
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0215
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
83

Stadión desatročia vo Varšavě. Z knihy UIA-MSA. Construction and reconstruction of towns — Stroiteístvo i rekonstrukci)a gorodov


častí: spodnej amfiteatrálnej, s miestami na sedenie,
a hornej mesiačikového pôdorysu, s miestami na
státie. Jeho architektonicky najcennejšou častou je
na konštrukcii postavená hlavná tribúna, tvarové
i kompozičně nadvázujúca na tribúnu štadióna
v Bordeaux,15 no ešte váčšmi na tribúnu dostihovej
dráhy La Zarzuela pri Madride od Eduarda Torroju
(obidve z roku 1935). Tvar jej škrupinovej střechy
sa musel prispósobiť oválnému pôdorysu ihriska; kým
smerom von střecha ukazuje jemnú vlnovku, smerom
dnu sa jej vlnovka láme. Interiér je kompozičně nejed-
notný, avšak jemná fasáda s prevládajúcou vlnovkou
pósobí sviežo. O výtvarných ambíciách svědčí mo-
zaika od Fernanda Légera.
Takmer súčasne s násypovými štadiónmi vznikali
aj nové stadióny s hïadiskom na konštrukcii, umožňu-
j úce lepšie využitie prefabrikácie. Najvydarenejší
z nich — asi v Europe vôbec —je bělehradský stadión

Partizana, dnes Crvenej Zvezdy16 (arch. M. Jankovič
a K. Popovič, 60 000 miest), postavený za povojnovej
vlny juhoslovanského budovatelského nadšenia už
roku 1948. Nadväzuje na funkcionalistickú architek-
tům tridsiatych rokov. Je oválný, amfiteatrálny, pre-
hladný, z prefabrikátov na železobetónovej konštruk-
cii. Má jednoliaty, mierne konkávne profilovaný po-
vrch hïadiska. Eahká, v pravidelnom rytme členená
fasáda s rovnováhou horizontál a vertikál odhaluje
nosnú konštrukciu. Zošikmením vlajkových stožiarov
a podpor vonkajšej ochodze nadobúda čelná fasáda
trocha napátia. Přístup do čestnej lóže a na miesta
pre novinárov vyriešili kolmo přistávanou rampou.
Najváčším štadiónom na európskej pevnine sa mal
stať podnes nedokončený budapeštiansky Népsta-
dión,17 súčasť postupné vzniknutého areálu. Je dielom
kolektivu na čele s Károlyom Dávidom.18 Jeho para-
bolicky profilované, prevažne z prefabrikátov posta-
loading ...