Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1982

Page: 84
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1982/0216
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
84


Stadión Crvenej Zvezdy v Bělehradě. Foto TANJUG (archív ČSTK, Praha)

vené hïadisko pozostáva z dvoch častí : spodného
oválného prstenca, ktorý je terénnou úpravou, a mo-
hutnej rampy na ocelbbetónovej konštrukcii s pódo-
rysom vel’mi otvoreného C. Zužujúce sa konce rampy,
ktorá mala mať povodně mesiačkový pôdorys a mala
obopnúť prevažnú časť prstenca,19 ako aj veža na
východnej straně podnes chýbajú. Pretože televízia
počet divákov na velkých podujatiach všeobecne
znížila a změnil sa aj výtvarný názor, zrejme už
stadión ostane v tejto podobě s kapacitou 78 000
miest.20 Výškou i spádom impozantnú rampu nesie
mohutná trámová oceTobetónová konštrukcia. Rampa
je zakotvená šikmými vonkajšími dvojicami pilierov,
výrazné sa prejavujúcimi vo fasádě. Do koruny hl’a-
diska dopravujú divákov výťahy.
Kým funkčně aj konštrukčne Népstadión vyniká,
výtvarné je velmi poznačený dobou vzniku. Žulová,
přísná čestná lóža je proporčně velmi nadsadená,
rovnako ako ťažké kabiny pre reportérov oproti nej.
Technicky dokonale vybavená administratívna budo-
va so šatňami, ktorá mala byť dominantou celého

areálu, je architektonicky ťažkopádna, rovnako ako
súsošiami lemovaný, násilné pósobiaci přístup k nej.
Západná fasáda štadióna s pádným rytmom mohut-
ných, k prichádzajúcemu divákovi nakloněných pi-
lierov pósobí predsa len monumentálnejšie. Stadión
je výtvarné značné neucelený, jeho forma zaostává
za obsahom.
Spod dobového vplyvu sa ešte celkom nevymanil ani
Ústredný štadión V. I. Lenina v Moskve-Lužnikách,21
vybudovaný vo velmi rýchlom tempe na jar 1956
s kapacitou 103 000 sedadiel. Stojí uprostřed velkého
areálu v zákrute rieky Moskvy oproti Leninským
horám v miestach, kde sa mal už v dvadsiatych rokoch
vystavať športový komplex.22 Je dielom kolektivu
architektov.23 Charakteristickým, avšak konzervatív-
nym prvkom celého areálu je až renesančně přísná
symetria. Ústredný štadión stojí uprostřed areálu
nielen polohou, ale aj vývinovo. Má přibližné oválný,
amfiteatrálny pôdorys, parabolický profil hl’adiska
a celý stojí na konštrukcii. Aby bolo možné postaviť
štadión čo najrýchlejšie, počet prefabrikátov znížili
loading ...