Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 60
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0064
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
60Lukáš Richter: Jakub a Barbora Giengerovci,

1568, striebro, 39 mm. Foto M. Cerveňanský.

odsek. V oblečení Maximiliána sa dá rozoznať
bohato dekorovaný pancier s jemnou, pri krku
nazberanou košelou, u Márie dvojitý náhrdel-
ník a vysoký golier. Portréty na averze a re-
verze medaily okrem charakteristickej fyziogno-
mie vyjadrujú aj duševný stav. Ferdinand je
človekom na konci životnej dráhy, zamýšla sa
nad jej výhrami a prehrami. Autor s modelom25
zjavne sympatizoval. Vkládá mu do výrazu tvá-
ře jemný náznak blahosklonného úsměvu, pra-
meniaceho z múdrosti staroby, ktorá odosobněné
hodnotí skutky cez prizmu času, událostí a osu-
dov. V tvárach královského manželského páru
sa zračí odhodlanie postavit sa před úlohy, kto-
ré ich čakajú. Je v nich určité napátie slávnost-
nosti chvíle a očakávania. Reliéf portrétov sa
dvíha z hladkej plochy základné medaily v pl-
ných plastických objemooh. Neprechádza rov-
noměrně z prvého plánu do druhého, ale naj-
viac hmoty sa sústreďuje v popředí, vo váčších,
sumárnejších plochách, čo dodává medailám ur-
čitú drsnost a monumentalitu. Přechody medzi
výškami a híbkami sú výrazné, čím vyniknú
kontrasty světla a tieňa, oživujúce povrch re-
liéfu. Kompozičně sú obidve strany medaily
vyvážené. Reliéfy vypíňajú prevažnú část me-

dailovej plochy, siahajúc od spodného okraja
medaily až po vnútorné orámovanie kolopisu,
ktorý je umiestnený na obvode medaily a siaha
od jednej strany reliéfu k druhej.26 Vzniká takto
dojem, že portréty vystupujú z medaily a písmo
je v ich pozadí. Písmo je oddělené na vnútornej
straně perlovcom a na vonkajšej hladkým plas-
tickým orámováním. Je majuskulárne, inter-
punkčně znamienka tvoria bodky a růžice.
Všetky plastické zložky, ktoré sa dvíhajú nad
základnú plochu medaily, čiže reliéf, písmo, in-
terpunkcia, lemovanie, sú vzájomne vyvážené.
Portrétna partia je na reverze komponovaná
přísné na vertikálnu os, na averze je kompono-
vaná o niečo volnejšie.
Odlišnú kompozíciu použil Richter pri portré-
tech významných kremnických občanov. Me-
daily majú tradičnejšie členenie na kolopis, vý-
razné plasticky oddělený od strednej časti, na
ktorej je reliéf. Například na medailách manžel-
ských párov Jakuba a Barbory, Juraja a Magda-
lény Giengerovcov. V porovnaní s korunovačnou
medailou je realizácia týchto medailí oveía oz-
dobnejšia. Orámovanie kolopisu tvoria dva rady
perlovca nerovnakej velkosti, jemný rastlinný
ornament vypíňa prázdné časti medzi nápisom
loading ...