Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 62
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0066
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
62


Lukáš Richter: František Ygelshofer, reverz, 1564,
striebro, 38 mm. Foto M. Cerveňanský.

obfúbené vianočné, novoročné a velkonočné
témy, ako například na Vianočnej medaile z ro-
ku 1565, na ktorej zobrazil na averze Stvorenie
Evy, Adama a Evu pod stromom poznania, Vy-
hnanie z raja a na reverze Narodenie Krista a
Klaňanie pastierov. Razili ju zo striebra i zo
zlata, s priemerom 61 mm. Patří medzi skvosty
kremnickýoh biblických medailí. Biblické výjavy
sa odohrávajú zváčša v bohato členitej krajině
s južnou flórou, připadne v renesančnej archi-
tektúre, po celej ploché vnútorného kruhu me-
daily, ktorý je oddělený perlovcom ód kolopisu.
Na Füsslovu kompozičnú schému rozdelenia
medaily horizontálou na dve časti čiastočne
nadväzuje v niektorých medailách, ako napr.
na spomenutej Vianočnej medaile. Reliéf tu
však pokrývá takmer celú medailu, pre riadkovú
legendu je vykradená len malá plocha v spodněj
časti. Výjavy už nie sú mnohofigurálne, ale sú
redukované na hlavného, resp. hlavných nosi-
tel’ov déjà. Všetky Richterové medaily sa vyzna-
čujú velkým zmyslom pre proporčnosť, úměr-
nost’ a harmoniu.30 Lukáš Richter celým svojím
dielom dokázal, že bol osobnosťou mimoriadnych
uměleckých kvalit.


Lukáš Richter: Samson — Kristus zabíja hada, neda-
tované, striebro, 42 mm. Foto M. Cerveňanský.
loading ...