Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1985

Page: 62
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1985/0150
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
62


Priečelie budovy muzea r. 1924 až 1938. Foto z archivu
autora

litmi členenú fasádu smerom k dunajskému
nábrežiu zjednotil a rozčlenil systémom polo-
stípov, ktoré nesú silné prečnievajúcu římsu.
V Hypšmanovom projekte sa počítalo so sku-
tečnými stlpmi predsadenými před fasádu,
takže v interkolumniách vznikali akési loggie.
Fasáda bola flankovaná nenápadnými hladkými
rizalitmi bez štítov. Harminc na ich mieste bu-
dovu zúžil pravoúhlým úskokom. Z povodně
Harmincom navrhovaných štítov a tympanonov
sa realizoval len jediný — nad hlavným vstu-
pom — a to v značné zjednodušenej podobě.
Do tohto štítu sa přesunul reliéf oráča, navr-
hovaný povodně pre južnú fasádu. Nerealizo-
vali sa alegorické sochy po stranách tympano-
nu a nad jeho štítom, ani navrhovaná věžovitá
nástavba. Miesto toho sa v projekte objavili
dve skupiny soch vo výške 1. poschodia po
stranách hlavného vchodu.
Budovu podlá přepracovaných plánov sta-
vala v rokoch 1924 až 1928 už spomenutá firma
V. Nekvasil. Pražský podnikatel’ si zriadil v Bra-
tislavě filiálku a postavil si dom na konci
Grösslingovej ulice (dnes ulica Červenej armá-


Budova muzea počas náletu 16. juna 1944. Foto z ar-
chívu Slovenského národného muzea


Bronzová vstupná brána, M. M. Harminc a A. Paukert,
1924. Foto M. Cerveňanský

dy). Na stavbě muzeálnej budovy sa ako sub-
dodávatelia podiefali mnohé iné firmy, najma
české, výnimočne slovenské a rakúske. Z brati-
loading ...