Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 3.1986

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.27013#0005

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY
I M. Gębarowiczj, Prolegomena do dziejów lwowskiej rzeźby rokokowej 5
T. Żuchowski, O pojmowaniu religii przez formacją artystów niemiec-
kich pierwszej dekady XIX wieku.47
M. Jovanović, Serbische kirchliche Malerei in der Biedermeierzeit . . 77
B. Dąb-Kalinowska, Rosyjskie malarstwo religijne w XIX wieku . 87
P. Piotrowski, Autonomia, symbol, utopia. Awangarda i teorie transcen-
dencji formy .109
M. Bryl, Grupa artystów plastyków „Świt” jako wielofunkcyjna instytucja
życia artystycznego Poznania w latach 1921 - 1927 131
PRZEKŁADY -j
O. Bätschmann, Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneu-
tyki (przeł. A. S. Labuda).157
RECENZJE I OMÓWIENIA
Seminarium rogalińskie 1980: „Teatr, teatralność, teatralizacja w kulturze
plastycznej XIX wieku”
J. Brendel, Słowo wstępne.177
M. Poprzęcka, „Teatr”, „Teatralność”, „Teatralizacja” w badaniach nad
malarstwem XIX wieku.182
W. Lipowicz, Teatralność jako formuła opisu dzieła sztuki .... 189
J. Guze, Teatralność i teatralizacja w sztuce XVIII i XIX wieku. Próba
porównania wybranych zagadnień.192
D. Ratajczak, Szkarłatny szlafrok Fryderyka Lemaitre’a czyli rozważania
o teatralności.19$
W. Okoń, Malarstwo a teatr w 2 połowie XIX wieku — problemy badaw-
cze („Kazanie Skargi” Jana Matejki w świetle tych problemów) . . 212
W. Lipowicz, Błazen. Wokół toposu vates biformis w wyobrażeniach
aktora.228
Omówienie dyskusji (oprać. W. Lipowicz).232
KRONIKA INSTYTUTU
Zbigniew Czarnecki 1911 - 1984. In memoriam (E. Iwanoyko) .... 2.37'
II Międzynarodowe Sympozjum „Barock- und Rokoko Skulptur in Mittel- und
■Osteuropa” (A. Adamczewska).23ß:
 
Annotationen