Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 17.2006

Page: 407
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2006/0409
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Wojciech Suchocki

GŁOS Z „PEWNYCH KRĘGÓW”

Swego czasu przeczytałem z pożytkiem książkę Marka Zgórniaka
Matejko w Paryżu, acz po lekturze nie przyszło mi do głowy, by ogłosić
opinię, że tak nie należy uprawiać historii sztuki, choć nie jestem za-
pewne odosobniony w przekonaniu, że to i owo o sztuce Matejki wiemy
dzięki temu, że istnieją na jej temat publikacje o całkiem innym zakroju.
Możliwość takiego postępku otworzyła zaś próba uchwycenia celu innego
tekstu Marka Zgórniaka, którego kopię był łaskaw mi przesłać, łącząc
przypuszczenie, że mnie on zainteresuje1. Wygląda bowiem na to, że jest
on głosem za wyeliminowaniem z polskiej historii sztuki pewnego typu
tekstów (a także nawiązań do pewnego autora zagranicznego), a co naj-
mniej odmówienia im charakteru naukowego. Nadto jego lektura po-
zwala uznać przesłanie mi go za dopowiedzenie czegoś w nim samym nie
dopowiedzianego. O decyzji odpowiedzi w druku przesądziło jednak po-
konanie wątpliwości przez nadzieję, że dotknięcie niektórych podstawo-
wych, wywoływanych przez ów tekst kwestii, nie będzie pozbawione sen-
su. Dotknięcie czy ledwie zaznaczenia stanowiska - bowiem możliwość
(?) nawiązania kontaktu dyskusyjnego, jak się zdaje, wymagałaby wy-
wodu nie tych rozmiarów i charakteru. Dotyczy to także podstaw krytyki
przywoływanych przez Marka Zgórniaka Autorów; nie podejmuję szcze-
gółowych kwestii nie uwzględnienia przez nich niektórych informacji,
przywoływanych przezeń, pozostawiając otwartą ocenę ich interpreta-
cyjnej przydatności. Ze względu zaś na szczególny rys krotochwilny wy-
wodów Autora, z satysfakcją stwierdzam obecność w nich także autoiro-
nii, bowiem niektóre z „danych kontekstowych” przywołał z pewnością
dla ilustracji możliwości doprowadzenia do absurdu postępowania za-
sadniczo afirmowanego.
Choć Autor odczuwa niedosyt dyskusji, to przychodzi stwierdzić, że
sprawy podstawowe ze względu na ocenę zasadności jego krytyki, podno-
1 M. Zgórniak, „Dziełocentryzm” wobec faktów. O kilku interpretacjach obrazów Ro-
dakowskiego i Mehoffera, „Folia Historiae Artium”, Seria Nowa, t. 10, 2005, s. 161-171.
loading ...