Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 22.2011

DOI article: DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.29070#0007

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
KS. PROF. SZCZĘSNY DETTLOFF (1878-1961)

W tym roku mija pięćdziesiąta rocznica śmierci księdza profesora
Szczęsnego Dettloffa, założyciela poznańskiej akademickiej historii sztu-
ki. 22 numer „Artium Quaestiones", zachowując swój dotychczasowy
charakter, szczególną uwagę poświęca Profesorowi, osobie, która dla po-
znańskiego środowiska jest wciąż żywą, a związane z nią legendy i aneg-
doty żyją cały czash
Dzieje poznańskiej historii sztuki, nie tylko tej uniwersyteckiej, wią-
żą się ściśle z osobą księdza profesora Szczęsnego (Feliksa) Dettloffa.
Ten wybitny uczony i zasłużony dla Poznania propagator sztuki urodził
się 5 października 1878 r. w Nakle nad Notecią (ojciec Wiktor, matka
Honorata z Drabińskich), a zmarł 4 listopada 1961 r. w Poznaniu. Czasy,
w których przyszło mu żyć, były niezwykle burzliwe dla współczesnych
dziejów Polski. Dość sobie uświadomić, że jego rówieśnikami byli Leo-
pold Staff i Józef Stalin. Dettloff był o rok młodszy od Bolesława Leś-
miana, poety, autora słynnych erotyków, a rok starszy od Alberta
Einsteina, Semena Petlury i znanej polskiej aktorki Mieczysławy Ćwi-
klińskiej, jedynej z wymienionych osób, która go przeżyła. Kiedy umie-
rał, odchodzą wybitni starsi od niego o jedno lub dwa pokolenia, w tym
między innymi wybitny pisarz Ernest Hemingway oraz mający zaledwie
40 lat reżyser Andrzej Munk, jeden z głównych przedstawicieli tzw. pol-
skiej szkoły filmowej. W roku jego śmierci rozpoczęto budowę muru ber-
lińskiego, a z Placu Czerwonego usunięto mauzoleum Józefa Stalina, po-
staci, która w niespodziewany sposób zaważyła na ostatnich latach
Księdza Profesora. W encyklopedycznych informacjach na temat Dett-
loffa czytamy zazwyczaj: polski historyk sztuki, duchowny katolicki, pro-
fesor Uniwersytetu Poznańskiego, członek PAN. Honorowy obywatel
miasta Poznania. Dla poznańskiej historii sztuki najbardziej istotne jest
to, że dzieje księdza prof. Szczęsnego (Feliksa) Dettloffa wiążą się ściśle
z historią Uniwersytetu Poznańskiego i historią sztuki na tymże uniwer-
sytecie. Tu jego karierę wyznaczają następujące lata: 1919 (został wów-

i Zob. E. Iwanoyko, As. pro/! dr Szczęsny DeY^o/f- AisYory^ <SzYM%:', (w:) Wń SYosz.
o sz^Mce i recepc/Y, red. A.S. Labuda, PTPN, Warszawa-Poznań 1986, s. 179-196.
Tam (s. 186) wskazania na inne biografie.
 
Annotationen