Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 27.2016

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.42381#0005

DWork-Logo
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
SPIS TREŚCI

ROZPRAWY

Adam Soćko, Programy heraldyczne w dekoracji kościołów parafialnych
w Kraśniku i Chodlu. 5
Agnieszka Zabłocka-Kos, Architektur und Städtebau im geteilten Polen
des 19. Jahrhunderts im politischen Kontext . 29
Kilian Heck, Das kaum noch Sichtbare sichtbar machen. Zum Faraglioni-
Gemälde von Carl Blechen im Nationalmuseum Posen. 57
Łukasz Kiepuszewski, Trzy kroki w stronę obrazów. Pierre Bonnard i per-
cepcyjne opóźnienie . 67
Marcel Skierski, Twórczość Aliny Szapocznikow w świetle hermeneutyki
egzystencjalnej (na wybranych przykładach) . 93
Marta Smolińska, Dermatologia malarska: obraz skóry a skóra obrazu .. 129
Ivan Gerat, Marian Zervan, Images, media and idols. (An explanation of
Stefan Papco’s work „Citizens”) . 171
Maria Jankowska-Andrzejewska, Malarstwo materii w Polsce - na
marginesach odwilżowej „nowoczesności”. 197
PRZEKŁADY
Rudolf Berliner, Wolność w sztuce średniowiecza (Przełożył Filip Merski) 249
Robert Suckale, Rudolf Berliner i jego wkład w rozumienie chrześcijań-
skiego obrazu (Przełożył Michał Mencfel) . 279

Abstrakty i informacje o autorach

309
 
Annotationen