Instytut Historii Sztuki <Posen> [Editor]
Artium Quaestiones — 28.2017

Page: 279
DOI issue: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/artium_quaestiones2017/0281
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
BIOGRAMY

Stanisław Czekalski
dr hab., prof. UAM, historyk sztuki
Pracuje w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii, teorii i me-
todologii historii sztuki, znaczeniu, analizie i interpretacji obrazu, zwłaszcza na
polu sztuki nowoczesnej, fotografii i kultury wizualnej. Jego najważniejsze publika-
cje książkowe to Awangarda i mit racjonalizacji- Fotomontaż polski okresu dwu-
dziestolecia międzywojennego (Poznań 2000) oraz Intertekstualność i malarstwo.
Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi (Poznań 2006).
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
Witold Kanicki
doktor, historyk sztuki
Adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystyczne-
go w Poznaniu. Wykładowca w Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Niezależ-
ny krytyk i kurator, autor licznych artykułów o sztuce i fotografii, opublikowanych na
łamach czasopism takich, jak „Kwartalnik Fotografìa", „Artluk", „Exit". Autor książki
pt. Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej ( Gdańsk 2016).
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej
Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań
Luiza Kempińska
historyczka sztuki
Doktorantka Zakładu Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka projektowania graficznego
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze oscylują
wokół podmiotowości i doświadczenia. Jej projekt pracy doktorskiej dotyczy sztuki
czasów epidemii AIDS. Publikowała na łamach czasopism takich, jak „Sztuka i Doku-
mentacja" oraz „Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej".
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
loading ...