Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0012
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
TESTIMONIA SCRIPTORUM.

mentis erexit, rrmltipltcique libiorum copia ad
itupore;n locupletavit.
Henricus Spondanus in Austario Chro-
nologico ad Annales Cardinalis Ba- •
ronii pag. 554..
'Jf^Ridericus Borromteus Cardinalis , Archie-
%fpijcopus Mediolanenfis, egregius pietatis ,ac
<uirtutum Tatrui (reftius Patruelis) S. Caroli
imitator , locti/letifjima Bibiiothecd inssrucld,
Colle^ium etiam infignium virorum inJHtuit,
quod Arnbrojiante Bibiiotheca Coltegium nuncu-
pdri voluit, quo praeclara ingenia excoLmtur
ad Orbem Chrissianum suis Jcrij>tis iUustran.
dum.
Lisdem diserte verbis commendat Federicum
Parentem Bibliothecae Claudius Robertus in 2.
parte appcndicis ad Galliam Christianam pag.
44-
BenedicJus Sociacus libro fecundo Epigram-
matum cotnmendat Bibiiothecam
Arnbrofianam.
Nlliaci taceant Museum nobile Reges,
Ante Paraetoniis quod posuere locis:
Nec quas hospitibus congessit Polliq Musis
Divitias jaftct porticus alta suas;
Quin Vaticano consurgens vertice sedes,
Ipsa suos fastus erubuisse poteil.
Omnibus insultet mirabile Borromseum :
Sol etenim majus nullibi spestat opus.

Aliud fc pigr. lib. 7.
GRajugenas Federicus ojes congeffit in unam,
■ Inque unam Latium contulit omne domum;
Culmine fub tanto/ervatur tota vetussas,
Orbis in hoc totus ciauditur usque loco.
C<elicol£ hicpepulos omnes /ervare soteftis,
Hic Syrusjjk Solimas, Aujon, Achivus ,Arabs.
Joannes Baptista Spadius Dominicanus
Inldyllio ,quod ex Virgilianis centonibus confla-
tum, Iaudibus Cardinalis Federici Borromaei,
ejufque rebus geitis exornavit, Ambrosia-
nae Bibliothecae meminit.
Gcorg. z. Dives opum variarum oj>era inter ta-
liaprimum Aenei. 6.
Aenei. 7. TecJum auguftum , ingens, fubiime i
rnarmoreponit Geor. 5.
Aenei. 4. OmBa virurn monumenta serens, oje-
ra, atque labores Aenei. n.
Aeneu 1. Ambrofla, ® gentis nomen dedit, ar-
maque sixit Aenei. 1.
Antonius Franciscus Columbus Placentinus,
Petrus Franciscus Petruccius Apuanus, vulgo
Pontremulensis, & Oclavius Guaitavinus A-
lexandrinus carmine Bibliothecam Ambrosia-
nam, ejusque Conditorem Federicum Borro~
maeum illustrarunt.
Longe plura scriptorum Italorum teitimonia
Latinis inserere importunum visum esi.

Cassar Bartholomaeus Gorranus, Abbas San&i Michaelis Archangeli
in Regno Neapolitano , Insignis Collegiatae , ac Regii Sacelli
San£la? Mariae Scalensis Canonicus, Prothonotarius Aposto-
licus, & S. Officii librorum Revisor, & Censor &c.
JUJfu Reverendi/simi Patris Julii Mercori Mediolanensis hujus Civitatis , ac Staius Incjuisitoris Generalis vidi librum
Petri Pauli Bojcha Bibiiothecarii, cui titulus: De origine, & statu Bibliothec* Ambrosiana: Hemidecas. In e$
non Jolum Injiitutoris Augusiijsimi operis Cardinalis Fedsrici Borromiei, dignitas cum magnificentia, fed Aucloris Libri
diligentia curn eruditione certatim resplendent; unde tanquam utilem valde Reipublic* littcrarite, & omnium laude dignuns
typis edi in lucem totius Orbis terrarum debere censeo.
Mediolani die s. Augujii 1671. in fidem
Locus i" /igilli.
C<efar Barthoiomaus Gorranus
S. Ossicii librorum Revifor.

Die io- Augusti.
Stante sapradi&a attestatione.
IMPRIMATUR.
Fr. Antonius Maria Crucejus Sac. Th. Magist., & CommiiT. S. Officii Mediolani.
Jacobus Saita S. T. D. Canonicus S. Ambrosii pro EminsntiiT., ac Reverendiss. D. D- Cardinali Litt* Ardjiepiscopo Sed
Franciscus Arbona pro Excellcntissimo Senatu.
C*|jC sssB
c*(lc e*ik>
IN-
 
Annotationen