Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.8821#0062
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
INDEX RERUM.


A.
ss$®rfASt Bdala magifler Perfici fermonis. 8.E
Acadetxrise Graphidis exercitationes.
s6.D
, Academia rtsiituitur. 80. E
— Confervatores Academia cre-
antur. s6.F
^_ Faticoforum insiituta Med. jp. D
,_.__, Hermatbenaicorum. 45". A.B
iEdem D. Agatha olim tuebantur Moniales, 51. E
iEdes D. Thoma in terra amara unde ditla, si. A
Alcxandri Perlascae laus. s 4. E
„_ Gasparis Scioppii, Otlavii Ferrarii, sjs
Caroli Maria Maddii de eo judicium. 5-4. E
Alexandcr Turrianus Episcopus Herapytna ftudio-
fus Bibl. Ambr. 13. E. 3 j\ A
Aloysius Bossius jfoso/ orationem de injiitntior.e
Coll. Ambr,- 20". €
Andreas Borromaei elogium. 77,F. 78. A
Andrece Schotti Jefuita Elogium. u.F. 12.A
Ancnlbertus Pusterla Archiep. ornat auro aram
°' maximam Tempii Ambrofiani. 39. D
Angleria « ^ao condita. 36. D
„ ejufdem arcemsubsiruxit Jo.Vicecomes.^6.F
. w potefiate Archiep. Mediol. 37. B
. e^jzw invafit Mattbaus Vicecomes.
e(i inpoteftate Familia Borromaa

AnnibalisFontanae
Antonii Borromaei Comitis eiogium.
Antonius Buscha munisicus erga Bibl.
praficitur Academia Graphidis.

lbid.
ibid.
85.C
77.D
65. A
81.D.E
52. B.G

Antonii Georgii Besutii elogium.
Antonius Gigaeus mittitur in Heiruriam ad di-
fcendum fermonem Arabicum. 38. F
Ejufdem lucubrationes. 4s.F.46.A.7o.C.D

. Mors sjs Elogium.
Antonius Olgiatus laudatur. 16. E,F.
. praficitur Bibliothecaprimo.
. mittitur in Germaniam sjs Gailiam
... mittitur Venetias.
mors.

70. E
16.A
10. F
ibid.
13.B
78. D
Antonius Rusca tuetur thefes Theol. coram Patri-
bus Provincialis Synodi feptima. 23.B
<T*tr - ejufdem lucubrationes. 46.B
- . ■■ elogium. 72. C
Antonius Salmatius mittitur Byzantium sj? in 0-
rientem. 1%-C
—-- ejusdem Elogium. 13.D
* ■ verfatur in difcrimine capitis. 18. E
■ ejus peregrinationis exitus. ip.A.B
I-— Incubrationes. 3s-F. 66. E
Antonius Seneca Epifcopus Anagnia intereft Con-
cilio Provinc. VII. 21. D
commendat magnisicentiam Federici in apo-
tbeofi D.Caroli. ' 31.A
Apulia defcribitur. 16. D
Ara Deipara ab arbore in ALde primaria Mediol.
unde ditla. 69. B
Aronae defcriptiuncuia. 3 7. B
— 1 - in ejus monte posita adicula D. Carolo fa-
cra. 37.C
Attila desert Aquileja Mediol. autographum Rujsini.
5- F
Auditores Vincii.
Augusta Vindelicorum laudatur.
Augustini Busti toreuma.
' ejufdem iaus.
Aumutia Canonicorum unde appeilata.

74. E
1 i.B
84. B
ibid.

45 B

---------„-------------,„ „„„„ —/'.f-cj.^. x
Autographum Alberti Dureri salso dicitur volu

men Vincianum

B.

Bajazetis Imperatoris Turcarnm litera,
Barcinonis laus.
Barnabitse munisici erga Bibl,

76.D
4.A
31.D
6s,E

Bartholomaeus Abbagarus praceptor Armeni fer-
monis laudatur. p.D
Bartholomad Busatii imunisieentta. 63. C
Banholomazus FaiTius munificus erga Bibiiothecam.
Basilicae Ambrosianx origo fjs nobilitas. 39. D
Batilicx Apofiolorum, five Nazariana origo sj? no-
bilitds. si. D
B. Basilius Borromaeus. 44. F
Basilius Serenius munisicus erga Bibliothecam.
86.E
Benedictus Sociacus insignit carmine arcus trium*
phales , cum Divorum exuvia transserrentur.
23. F
■ Carmina. 35-. F. 39. A
-- Mors sjs Elogium. 48. E
Beycrlinchi fententia de Conditore Bibliotheca re-
feUitur. 3.E
Bibliothcca Ambros. defcribitur. 14. A
—— aWf appeliatur Ambrofiana. 24. B. C
' 1 1 -' vetus alia hujus nontinis erat Mediolani
Bibliotbeca. 23. D
' dicatur Deipara, ac Divis Ambrosio, fj?
Carolo. 26.F
' 1 ■ qua ratione dici pofsit major Vaticana.
28. B
Bibliotheca D.CaroIi. 23. C
BibliorAieca Efcuriaci. 31 C
Bibliotheca Efternatbite emitur. \ 7. Q
Bibliotheca Francisci Pizo/pajsi Archiepisc. Mediol.
Bibliotheca publica Medioi. cum D. Monas funge-
retur Archiepiscopatu. 3.D
Bibliotheca Virginis Coronata Mediol. 23. D
Bobienses Beneditlini , sjs Cucullati munifici etsa
Biblioth. 6. B
Bonaventura Caftillionaus pravidet Sanblitatem
D. Caroli. 42. E
Brambillae toreuma. 8r D
C.
C^Esar Abbas Plattus munisicus erga Biblio-
thecam. 84. C
Caeiaris Cardin. Montii mumsicentia erga Bi-

blioth.
— ejus iconem donat Bibliotb.

Montius.
- Ejufdem Cardin. Ehgium.
Camillus Bosius libros mittit Card.
Studiofus Bibliotheca.

78. E
Comes Jtilius
78. E
ibid.
S.C
is. B
Canonici ALdis Metropolitana Mediol. olim appel-
labantur Cardinales. 7. F. 8. A
- Dignitas eorundem. 29. C 43. A
- ^uare Canonici Ordinarii appellentur. lbid.
43. B
'- eorum amiclus facer purpureus fjs hyacinthi-
nus. . 43. D.
Canonicorum Tempii Ambrosmni origo sjs nobili-
tas. 39. D.F
- Sententia adverfa reselluntur. 40. E
- Creantur conviva, myfia facelli, fjs contu-
bernales Imperator. 41.F. 42. A
-■ Alexander Tertius laudat ilkrum sidem erga
Ecclefiam. 42. C
--decorantur amiclu singulari a Pio §>uarto
Pontif. Max. 43. A
Caritas annona Mediclani. 67. B
Carmilita; excalceati fubferviunt voluntati Federici
in convertendis ad Cath. Fidem Persis. 35"- D
Caroli Ambrosii a Laude religio erga Aldem Gre-
goriana villa. 87. E
Caroli Butii architetli laus. 55"-F
D. Carolus Iegat Bibliothecamsuam Canonicis Tem-
pli Maximi. 2$-E
ejusdem conciones. 47-F
JD. Ca-
 
Annotationen