Bosca, Pietro Paolo
Petri Pauli Boschae Bibliothecarii, ex Sodalicio Sacerdotum Oblatorum, De Origine Et Statu Bibliothecae Ambrosianae Libri Quinque: In Quibus De Bibliothecae Conditore, Conservatoribus, & Collegii Ambrosiani Doctoribus, ut & de Illustribus Pictoribus, aliisque Artificibus & denique de Reditibus ejusdemque Bibliothecae amplis agitur — Lugduni Batavorum, [1723]

Page: P
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bosca1723/0063
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1 N D E

28.A
30. A
12. D

D.Caroli 1iter<s (Mogrdpb*.
- apolheofis magnificentia.
Caroli Labbaei laus.
Castrum Severi , vulgo Seprii, unde appellatum.
46. D.E
■-■ ejus nominis varics notationes referuntur. ibi-
dcm. 47. C
- regio Seprienfis defcribitur. ibidcm
-■ de eodem Caflro fententice nonnullcs refutan-
tur. ibid & seq.
;- ejujdem excidium. \"J. E

Gatharinas Cantqoac laus. 86. D
Celsi Confanonerii ex Societate Jefu litercs ad Fe-
dericum. 48. F
■- idem Celfus mittit ad Federicum libros Ja-
ponenfium. lbid.
ChrilHna Suecorum Regina donat Otlavio Ferrario
torquem aureum. 71. E
Christophori Gobbi fculptoris laus. 84. D
Cistercienscs Ccenobit/s munifici ergct Bibliothecam.
5-D
Ccetus Ambrosianus quare Collegii«omine omatus a
FederiCo. 6. D
Collcgium Ambrosianutn in Templo Scpukhri infii~
tuitur a Fedcrico. 2s. E
ColoiTus D. Caroli. 37. E. F
Columna propter fores Ambr. BasiUccs. 37. A
Compluti laus. 3r.D
Conservatores Coll. Ambrof. ex quibus Ordinibus
urbis eligendi. ao. B
-- qui primo creati. 2p. C
■-- eorum munus. 29. E
Corcyras Iaus, cj? defcriptiuncula. 13. E. 14. A
Qoromferrea , qua coronabantur olim Imperato-
res, quare Modoetiam tranflata. 39. E
Cosmi Tertii Magni Hetrurics Ducis judicium de
Bibl. Ambr. 87. D
■- biblioth. Ambr. fimileminsiruit. ibid.
Cririci Coilegii Ambroftani. 29. F

D.

T^Avid Colvillus decedit Mediol. 70. F
\_J Legat autographa fua Biblioth. Ambrof.
ibid.
Didacus Torres ex Societ. Jefu donat Federicum
magno lapide Bezoar. 8(5. E. F
- ejufdem Elogimn, & munisicentia Fedcr.er-
ga eundem. 86. F
Dionysius Bussbla commendatur. z<p. B. 81. E
--praponitur Academice Graphidis. 81.D
Diplomatis Pontificii fumma de condenda Biblioth.
Ambr. & Collegio. 19. C. D
Doctorcs primum vocati a Federico in Ambrof.cce-
turn. 7.D
- donantur Civitate Romana. 20. D
- afcribuntur Comitibus, £5? militibus Pala-
tii & \AuIcs Lateranenfis. 20. D
-- donantur aureo nv.mismate. 26. F
—- renuntiati deofculantur manus Patrum Con-
fcriptorum. 27. B
- ornantur amitlu facro Canonicorum BasiliccS
Ambrofiancs. 39. C.44. B
DominicusBollanus Episcopus Brixics. 86. B
Dominicus Hierofolymitanus prcsceptor linguarum
Orientalium. 8.C.D
Dux Allobrogum commendat consslium Federici de
condenda Bibl. A
Duces Mediol. donant immunitate pradia Canoni-
eorum Templi Ambr. 42. B. C

E

E.
Vstorgianam Basilicam D.
Collegio Sacerdottim^

R E R U M.
Exercitationes Doclorum Colhgii Amlrcjiarn
9.F.10 A
F.
FAbius Mangonus archileclatus efl Bibl.Ambrof.
24. B
--ejufdem commendatio. 5-5-. K
Fanusii Campani liber. 35" B
Federicus Borromams Cardin. recufat Archiepijco-
patum Mediol. %. B
-■ inauguratur a Clemenle Oclavo. 2.C
-■ eremum Camaldulenfium crigendam fiatuit.
X.C
■- inducit Orientales linguas ingymnafia. 8.D
•- cupidus amplificand■■■ iidei CathoIic<s. 8. D
- conatur abducere ab hcsrefi lsaacum Cafau-
. bonum. 12. E
■- ejufdem aulici commendantur. 14. E
1- excitat Bibliothccam Arnbrosanam. 3. E
- ejus Bibliotheca: author falfo dicitur D.Ca-
rolus. 3.E
-■ ejufdem modefiia. z^. C
-peragit aperiendce Bibliotheces y Collcgii
instituendi c<sremoniam. 25. E
- curat magnifice apotheofim D. Caroli Pa-
truelis fui. 30. E
- cupidus fermonis Perfici inducendi in Coll.
Ambrof. 3s-D
1-■ quare cum vellet inducere fermonem. lbid.
--ponit Templum D. Carolo in monte Aroncs.
37-C
1-• excitat colofsum D. Carolo ex capro. ibid.
- inducit in Seminatium fiudia peregrini fer-
monis. 1%C
- donat ades Humiiitatis Docloribus Cotlegii'
Ambrof. 45-. A
- Condit Ac^emiam Hermathenaicorum inSe-
minario. 45"B. & seq.
-■ auget numerum Myflarum TempH Ambro-
fiani. 42.D.48.A
- esi cupidus amplisicanda Re'.igionis Cathol.
35-. D.49.C
- inflttuit CoIIegium trilingug. jo. B
- condit Acade?niam Graphidis. 57-B. C
qua re permotus id confilii fufceperit, ut

Academiam Graphidis inflituerct.
— lucri minime cupidus.
— levat urbanam samem.
— grasfante lue adefi civibus.
— corripitur febri.
— obarmat fe ad mortcm.
— ejus hortatio ad Can. Templi Max.
— relinquit hceredes Virgines Rofarii.
— ejufdem murs.
— civium dolor amifso Federico.
— tumulatur in Mde Mctropolitana.
— ejujdem Elogium.
— lucubrationes.
— card. Bentivoli fententia de ejus lucubratio-
nibus diluitur. ibidem
— virginitatis cultor incorruptus. 70. A
imago illius csnea impositaforibus Bibl.yo.B

rrc
66. B
67. B
67. E
68. B
68.B
68.C
68. E
68. F
ibidem
69. B
69. E
69. F

Ambrostus insignit
41 .B

Federicus Borromasus Patriarcba Alexandrics com-
mendatur ob honores Ecclefics bene geftos.
77. C.D
- ejufdem magnisicentia probatur Ckmenti No-
no. 77. D
-poft RomanamprcsseblurammittiturinHisipa-
nias Legatus d Clemente Nono. 80. D
!- creatur Cardinalis dCIemente Decimo. 89. B
- Mediolanensium civium lcstitia ob delatam
purpuram Federico. ibidern
—— ejus Fratres Comites gratias agunt Superis in
Antomano Temple. 8p.C
Fede-
loading ...