Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Editor]
Ephēmeris archaiologikē — 1886

Page: 95
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1886/0071
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ΔΥΟ ΔΩΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ

Έπιγράψαντες ούτω τό παρόν ημών άρθρον, Ό λίθ. Πεντελ. ύψους 0,24, πλάτ. 0,19, πάχ„.

όπως τό έπεγράψαμεν, άληθεύομεν ίσως" διότι άν 010.—Τέλος ψηφίσματος, έν ω φράσεις μόνον τυ-

καί δχι ολόκληρα είκοσιτέσσαρα ψηφίσματα έκδί- πικαί ύπελείφθησαν, εκ της ύποθέσεώς του δέ ού-

δομεν, άλλα τεμάχια μόνον τόσα, πάντα δμως ει- δεν. Μεταγραφή αύτοϋ* και συμπλήρωσίς τις δέν

ναι νέα τοις άρχαιολογουσιν, καί, πλήν ενός, δπερ ώφελεΓ άλλα κατ' έ'θος επικράτησαν δοθήτω ώς.

ήδυνήθημεν νά άναγνωρίσωμεν ώς συναρμοστέον έξης:
μέ εν των προ ετών πολλών έκδεδομένων, τά άλλα

φαίνονται και είναι ίσως αύθυπόστατα. Ένώ δέ κι- ........

νοΟσι τήν περιέργειαν τοΟ άναγνώστου δι'οδ προσ- νος κα...........(τό δέ φσέφισ-

φέρουσιν ουκ ολίγου ύλικοΟ, έμποιουσι και λύπην Ψ* τ° δε (άναγραφσάτο ό γραμματεύς κτλ. και
δια τήν άκρως κολοβήν τοΟ ύλικοΟ τούτου κατά- κ(ατ)αθέτ(ο εν πόλει............

! ν ^ ~λ -ν ~ / Ηοι δ(έ) κο)να (κρέται δόντον το άργύοιον' Ηοί.

στασιν και το εντευοεν ουσκολον της κατανοήσεως ν \ χ ν "« 1

, * ν / / 5 τ)ινεςδ'άν7Τ...........(άπ; α-

αυτου και χρησιμοποιήσεως προς αναπαραστασιν '

,: ,.Λ , 0, ,ι.,, «, γίγελάντον Α...............

τοΟ των πάλαι Αϋηναιων ριου. Αλλ ελπίζεται,

δτι τό έπιμελές και έπίμονον τών εις τήν σπουδήν 2
της αρχαιότητος μετ' έρωτος προσιόντων άνδρών,

οποίους οί νυν χρόνοι άναδίδουσι πολλούς, Οά ου- 0 λ ε. ι ί ι ι. ,

λ~ , , , ~ , ϋΟΑΤΕΑ*

νηυη εκ τοιούτων συντριμματων κοινή συνεργασία

ν' άνεγείρη ποτέ τό άρχιτεκτόνημα του άρχαίου

κόσμου άρτιώτερον ή δσον νΟν επιτρέπεται νά προσ-

δοκώμεν.

Πάντα τά σήμερον εκδιδόμενα τεμά/ια είναι εξ Ό λίθ. Πεντελ. ύψους 0,15, πλάτους 0,18,.

Αθηνών και δή εκ διαφόρων μερών της κάτω πό- π(!'Χ· 0,06.—Τέλος είναι και τοΟτο ψηφίσματος,,
λεως, περισυλλεχθέντα παρ' ιδιωτών και πωλη- έπιδεχόμενον μεταγραφήν καισυμπλήρωσιν τοιάνδε:.
Οέντα εις τήν Άρχαιολογικήν ημών Έταιρίαν, ού

προ πάνυ πολλού χρόνου. Άπόκεινται δέ έν τω . . ................(εύε-)

Έθνικώ κεντρικώ Μουσείω. ργέ(τ)ε(κ;)ε(ν" το δε φσέφισρ.α τόδε άναγράφσαιτόνγρ-

Ιδού τά άντίγραφα αύτών, τεταγμένα, καθ' ην αμματέα. ( τές βολές έν στέλει Ταθίνει τ-

ήδυνήθημεν νά ποιήσωμεν διάκρισιν, χρονολογικώς. ^εσι τ0(^......° δείνα εϊπεν τα. μέν άλλα

καθάπερ Ε (.......τός δέ στρατεγός κ-

| 5 αϊ τέμ βολ(έν τέν άεϊ βολεύοσαν έπιμέλεσθ-

αι αύτο Ηό (πος άν ίλεδ' ύφ' ένος άδικεται.

Νος ΚΑ
Μ Α Τ ο Δ Ε

Κ Λ 1 Α Θ Ε Τ ΚαΙ ταύτα μέν τά δύο τεμάχια, ώς είδαν οί άνα-

γνώσται εκ τοΟ σχήματος τών γραμμάτων και τής
ορθογραφίας, είναι τών πρά Εύκλείδου άρχοντος
χρόνων, ήτοι τοΟ ε™ προ Χρ. αιώνος, τά δέ έξης
είναι νεωτέρων χρόνων άπό τοΟ δου αιώνος και κα-
τωτέρω.

■ I. Ε Μ Τ Ο
<ΑΘΑΡΕΡϋ
Λ I Τ Ε Μ Β Ο ί
ΑΙ Α Υ Τ Ο Η Ο

II Ο I Δ I Κ Ο ί. Α
ι Ν Ε ? Α Α Μ1
Λ Ε ίΑΝΤΟΝΑ
loading ...